Śródmieście

Przewodnik PDF
Opis

Śródmieście – centralna, najstarsza część Warszawy, na terenie której znajdowały się pierwsze ośrodki życia społecznego. To tu właśnie istniał Jazdów, Stara Warszawa, Nowa Warszawa a także liczne jurydyki (powstałe w XVI-XVIII w.), które w latach 1791-94 zostały włączone w granice miasta. Tu skupiły się siedziby władz państwowych, zarządu miejskiego, licznych instytucji społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Tu dokonywały się pierwsze przemiany urbanistyczne i komunikacyjne. Początkowo skupione wzdłuż Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia, po wcieleniu w 1916 roku przedmieść znacznie rozszerzyło swój zasięg.

Obszar

Teren położony w obrębie: al. Niepodległości, ul. Chałubińskiego, al. Jana Pawła II, linia kolejowa ze stacją  Warszawa-Gdańska (wzdłuż ulicy Z. Słomińskiego), nurt Wisły, południowe ogrodzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ul. Czerniakowska, ul. Nowosielecka, ul. Podchorążych, południowa linia Parku Łazienkowskiego przy ul. Gagarina, ul. Spacerowa, pl. Unii Lubelskiej, ul. Boya Żeleńskiego, ul. Stefana Batorego. 

Powierzchnia dzielnicy wynosi 15,57 km2.

Lokalizacja
Ulice w danej dzielnicy (374)