Bulwar Flotylli Wiślanej

Położenie

Dzielnice
Śródmieście
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Flotylla Wiślana - jednostka organizacyjna Polskiej Marynarki Wojennej powstała 12 XI 1918 roku w Krakowie (dowódca kpt. Władysław Nawrocki) a następnie druga w Warszawie i Modlinie (dowódca płk mar. Bogumił Nowotny), obie zaś złączono w jedną formację 23 XII 1918 roku. Jej wyposażenie stanowiły statki przejęte od Austro-Węgier oraz Niemców, po 1920 roku również 13 prywatnych statków. Terenem jej działalności była Wisła i jej dorzecze. Została rozwiązana 1 X 1925 roku.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
2006.09.21

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)