POBIERZ


§ Art. 1. Informacje na temat polityki

Polityka prywatności zawiera informacje o tym, kim jesteśmy, w jaki sposób gromadzimy informacje na Twój temat za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego, w jakim celu gromadzimy te informacje, komu zamierzamy je udostępnić oraz w jaki sposób je zabezpieczamy.

§ Art. 2. Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych, zamieszczanych przez osoby (zwane dalej "Użytkownikami:), które wypełniły na naszym serwisie formularz zgłoszeniowy jest UTM serwis prowadzony przez UTM Group Grzegorz Stępień, zarejestrowaną w Warszawie (00-079) przy ulicy Krakowskie Przedmieście 79/300, NIP: 9482342576. (zwany dalej "UTM")

§ Art. 3. Gromadzenie i bezpieczeństwo przechowywania informacji

Wszystkie informacje UTM gromadzi poprzez wypełnianie przez użytkowników formularzy zgłoszeniowych do uczestnictwa w wycieczkach, rejestracji nowego Użytkownika a także nadsyłania treści do ulic (zdjęcia, komentarze, itp.) na naszym serwisie. Podanie tych danych jest dobrowolne i oznacza zaakceptowanie naszej polityki prywatności, regulaminu serwisu oraz regulaminu wydarzeń. Zapewniamy bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach, dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

§ Art. 4. W jakim celu są wykorzystywane informacje?

Po wypełnieniu przez użytkownika formularza zgłoszeniowego na wycieczki, UTM będzie korzystać z tych informacji tylko i wyłącznie w celach związanych z przekazaniem użytkownikom dokładnych informacji o odbywanych wycieczkach, a także nawiązaniem kontaktu mailowego z użytkownikiem nadsyłającym treści (zdjęcia, komentarze, itp.).

§ Art. 5. Komu możemy przekazać informacje?

Do danych osobowych zbieranych przez UTM mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa (np. pracownikowi, który prowadzi wycieczki przewodnickie.)

§ Art. 6. Twoje prawa

1. Każdemu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych i innych informacji znajdujących się w naszym posiadaniu, jednak przed tym UTM wymaga udokumentowania swojej tożsamości w sposób dostatecznie wiarygodny oraz do podania niezbędnych szczegółów na temat informacji, do których dany użytkownik chce mieć wgląd.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

3. Prosimy o informowanie nas o wszystkich zmianach danych osobowych, aby prowadzona przez nas dokumentacja była zgodna ze stanem faktycznym i zawierała aktualne dane.

4. UTM zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

5. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§ Art. 7. Pliki „cookies”

UTM wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych w odniesieniu do działalności serwisu, w tym także w celach związanych z prowadzonymi kampaniami marketingowymi. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez nasz serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Przechowuje się w nich informacje, które mogą pomóc UTM dostosować się do sposobu korzystania z serwisu przez jego Użytkowników i pozwolą zbierać dane statystyczne dotyczące serwisu, m.in. na temat tego, które miasta były odwiedzane, jakie elementy są wykorzystywane, oraz dane o dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej nasz serwis.

Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i przechowywanych w nim danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.