Położenie

Dzielnice
Śródmieście
Osiedla
Solec

Informacje

Dodaj treść

Najprawdopodobniej jest to nazwa topograficzna, wskazująca na położenie za ul. Górnośląską.

Ciekawostki

Stan obecny:
 Nr 1: Hotel Ibis Budget Warszawa Centrum.
~ Hotel Solec. Powstał w 1973 wg proj. Zygmunta Stępińskiego. Zburzony ok. 2005 roku. (podziękowania dla Adriana G.)
 Nr 5: Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej. W 1917 została tutaj erygowana parafia pod wezwaniem M. B. Częstochowskiej przez ks. kard. Aleksandra Kakowskiego. Pierwszym proboszczem został ks. Marceli Ryniewicz. Po wojnie, w związku z budową Trasy Łazienkowskiej wyrażono zgodę na przeniesienie siedziby parafii i budowę kościoła oraz plebanii właśnie tutaj, na zniszczonych w czasie wojny kamienicach. W 1979 ks. kard. Stefan Wyszyński wmurował kamień węgielny, przywieziony z Jasnej Góry. Kościół powstał wg proj. Stanisława i Piotra Marzyńskich. W 1983 bp Jerzy Modzelewski poświęcił kościół. W prezbiterium i w różnych punktach kościoła umieszczono są tablice pamiątkowe związane z ugrupowaniami walczącymi w Powstaniu Warszawskim. W 1993 kard. Glemp konsekrował świątynię, a rok później poświęcił dzwony wraz z ks. Jareckim.
Dzwony. Wykonane w 1994 przez firmę Felczyńskich.
Karabin maszynowy. Wmurowany w ścianę radziecki DSzk kal. 12,7 mm, wydobyty z ziemi podczas budowy kościoła.
Metalowy krzyż. Widoczne ślady postrzałów, prawdopodobnie stał na jednej z powstańczych mogił.
 Nr 3\5: Kamienica Wojciecha Sawickiego. Powstała w 1915. Mieściła się tu Szkoła Dzieci Powiśla. Dzięki staraniom Stanisławy Konopczyńskiej i pieniądzom dyrektora Banku Handlowego, Wojciecha Sawickiego, wystawiono tu budynek, do którego przeniesiono dzieci z fatalnej budy przy ul. Solec. Umieszczono tu także Szkołę Powszechną nr 29  najlepszą i najlepiej wyposażoną w okolicy  do której dojeżdżali uczniowie nawet spoza miasta. Po skończeniu tej szkoły szło się zazwyczaj do Batorego. Uczęszczał tutaj Jan ‘Rudy Bytnar i również zaczynał on swoją przygodę z harcerstwem w 23 WDH. Po wojnie umieszczono tu Instytut Badań nad Młodzieżą, a SP 29 przeniesiono na ul. Fabryczną.
 Nr 9: Dom im. Wojciecha Sawickiego. Powstał w 1915 z przeznaczeniem na dom opieki. W 1918 umieszczono tu Szkołę Powszechną nr 29. W 1920, z inicjatywy dyrektora, Józefa Wójcika, powstaje jeden z pierwszych w Polsce samorządów szkolnych. Przed wojną uczęszczał tu Janek ‘Rudy Bytnar, organizując tu drużynę harcerską. Szkoła posiada własny autokar marki Ford, zakupiony przez rodziców. We wrześniu 1939 budynek częściowo został zniszczony, a w 1940 hitlerowcy zajęli szkołę. Uczniowie przenoszą się do Instytutu Głuchoniemych, potem na Wilanowską, dyrektor Wójcik zostaje aresztowany. W czasie powstania mieścił się tu szpital polowy, przeniesiony z Czerniakowskiej 168. Po wojnie od razu zorganizowano zajęcia, uprzątnąwszy wcześniej zniszczony budynek. W 1961 szkoła przeniosła się na Fabryczną 19, a do budynku powrócił Dom Dziecka.
 Na fasadzie dwie tablice  po lewej z datą budowy, a po prawej z Matką Boską.
 
 Data nadania nazwy: rok 1919

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)