Położenie

Dzielnice
Śródmieście
Osiedla
Nowe Miasto

Informacje

Dodaj treść

Karol Levittoux (1820-1841) - działacz niepodległościowy. Prawdopodobnie pochodził ze wsi Kumelsk położonej niedaleko Kolna. Kształcił się w Łukowie, po jego ukończeniu przyjechał do stolicy, gdzie podjął naukę na kursach pedagogicznych odbywających się w dawnym gimnazjum Działyńskich na Lesznie. Już wtedy zaangażowany był w działalność młodzieżowej organizacji patriotycznej, działającej w Krakowie. Jej struktury przeniósł do Warszawy i tu skupił wokół siebie zarówno studentów, jak i nawet urzędników miejskich. Ich wspólnym celem było wzniecenie zbrojnego powstania, dzięki któremu zostanie zniesiona monarchia, uwłaszczeni chłopi i utworzony zostanie rząd republikańsko-demokratyczny. Swoje postulaty ogłaszał na łamach tajnej gazety, której był redaktorem. Aresztowany - na skutek donosu - wraz z grupą ponad 200 współpracowników, osadzony został w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. po bestialskich torturach, chcąc uniknąć bezterminowej zsyłki na Sybir, podpalił siennik na którym spał i spalił się żywcem w celi nr 21.

W jego intencji Klementyna z Sanguszków Ostrowska-Małachowska poleciła wybudować na placu pod Lwem przy ul. Chłodnej kościół pw. św. Karola Boromeusza (zniszczony podczas Powstania Warszawskiego).

Upamiętnienia:
al. Solidarności 74 a - szczytowa ściana dawnego pałacu Działyńskich - tablica z piaskowca (odsłonięcie - 18 VII 1966).
Brama Straceń Cytadeli Warszawskiej - tablica.

Ciekawostki

Ulica znajduje się na terenie Cytadeli Warszawskiej.
 

Stan obecny:

Nr 5: Klasztor konwiktu Pijarów. Powstał w 1761 roku, Collegium Nobilium, zwana Joli Bord, od którego wziął nazwę Żoliborz.
Nr 32: Kaplica św. Ducha. Kaplica powstała w 1813-9 jako szkolna kaplica przy konwikcie pijarskim, który mieścił się wówczas na stokach dzisiejszej Cytadeli, otoczony folwarkiem Fawory, skąd rozlegał się przepiękny widok na Wisłę, skarpę Wiślaną i brzeg praski; stąd nazwa z francuskiegoJoli Board - czytane z polska Żoliborz. Po zbudowaniu tu Cytadeli w latach '30 XIX w.pijarów usunięto, zlikwidowano całą zabudowę folwarku Fawory, a kaplicę przeznaczono na magazyn na rzeczy prywatne żołnierzy. Po odzyskaniu niepodległości w okrąglaku mieściła się Stacja Gołębi Pocztowych. Po wojnie umieszczono tu kreślarnię i magazyn map topograficznych, a od 1975 salę tradycji wojskowych. Wreszcie w 1988-92 kaplicę wyremontowano i stanowi ona kaplicę garnizonową, póki wojsko nadal stacjonuje w Cytadeli.
 

Data nadania nazwy: 1926.09.27

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)