Informacje

Dodaj treść

Otwarta w 1771 roku, była pusta i miała gładką powierzchnię - stąd nazwa.
Do 1954.04.12 taką samą nazwę nosiła dzisiejsza ul. Cementowa.

Ciekawostki

Była drogą narolną włóki Wesselów, którą to włokę przejęły później warszawskie szarytki. Później wytyczona jako ulica. 

Stan obecny:

Bloki osiedla Emilia. Powstały w latach 1961-7 wg proj. Stanisława Jankowskiego, Anny Koseckiej, Lecha Robaczyńskiego, Czesława Wegnera.
 ~ Nr 9: Gmach Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych Chrześcijan (drugi adres: Sienna 16). W 1941 przeniesiono tu Dom Sierot Janusza Korczaka i stąd ruszył on z dziećmi do Treblinki.
 ~ Nr 24: Ochronka żydowska. Powstała w II poł. XIX w., oprócz wychowania uczyła także elementarnych nauk.
 ~ Nr 34: Przytułek położniczy. Działał w latach 1882-97, w 1884 przeniesiony tutaj z Prostej 5, przeznaczony był dla Żydówek. Pobyt był bezpłatny, opieka fachowa.
 ~ Szpital Dziecięcy Bersonów i Baumanów. Założony przed wojną dla żydowskich dzieci, działał aż do 10.08.1942, opiekując się w czasie okupacji również i dorosłymi. Pracował tutaj J. Korczak.W ramach akcji Reinhard wywieziono chorych do Treblinki. Później w budynku mieściła się Klinika Dziecięca UW z Litewskiej, działająca do 02.10.1944.
 Nr 52: przed wojną mieścił się tu VIII Komisariat Policji.
 Data nadania nazwy: 1770 rok

KomentarzeKomentarze (0)