Informacje

Dodaj treść

Stefan Batory (1533-1586) - król Polski. Przyszedł na świat w Szilágysomlyó w Siedmiogrodzie (Rumunia). Wcześnie osierocony, pozostawał pod znacznym wpływem dynastii Habsburgów. Dzięki nim przez pewien czas studiował na Uniwersytecie w Padwie, jednak w obliczu najazdu tureckiego na Węgry związał się z obozem narodowym reprezentowanym przez ród Zápolyów. Od 1571 roku był księciem Siedmiogrodu a pięć lat później - poślubiwszy Annę Jagiellonkę - osadzony został na tronie polskim. Swoją mądrą polityką dość szybko zyskał aprobatę senatorów i Kościoła katolickiego. Swoją politykę zagraniczna skierował zdecydowanie przeciwko Turcji, jednak skutecznie walczył z Moskwą o Inflanty ((trzy kolejne wyprawy - połocka, wielkołucka oraz pskowska - zakończyły się jego sukcesem). Zreformował wojsko, powołując piechotę wybraniecką, ustanowił rejestr kozacki (brali polski żołd, więc musieli walczyć w armii), podzielił jazdę na husarię, jazdę lekką i właśnie chorągwie kozackie. W 1578 roku powołał do życia Trybunał Koronny a trzy lata później Trybunał Litewski, przekazując im pełnię władzy sądowniczej. Był inicjatorem powołania warszawskiego "Szpitala dla ubogiego żołnierza". Wspierał naukę i kulturę, założył Akademię Wileńską. Zmarł w Grodnie na zawał serca spowodowany uremią.
 
 Spoczywa:
 Katedra na Wawelu.
 
 1921.07.05 - 1922.09.18 był patronem dzisiejszej al. Szucha. W latach 50-tych XX w. patronował ulicy zlikwidowanej w związku z budową obecnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (skrzyżowanie al. Żwirki i Wigury oraz ul. Księcia Trojdena), do 1954.04.12 jego imię nosiły dzisiejsze ulice: Czardasza, Jeżynowa oraz Junaków, do 1960.10.14 ul. Markietanki a do 1979.01.01 ul. Piechoty Wybranieckiej.

Ciekawostki

Stan obecny:
 
 Nr 8: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH. 
 
 Nr 10: Centralny Klub Studentów Politechniki STODOŁA. Powstał na pocz. lat 60 XX w. w drewnianych barakach stołówki budowniczych PKiN; stad zresztą nazwa. Baraki stały przy ul. Emilii Plater. Odbywały się tu rocknrollowe koncerty, występowały kabarety, wyświetlano filmy i urządzano dyskusje. W 1970-2 powstał nowy pawilon wg proj. Janusza Pukaczewskiego, Leszka Sołonowicza i Tadeusza Szumilewicza z konstrukcją H. Szczuka, do którego przeniósł się klub. Pawilon był nowy, ale nazwa została. Obiekt został wyróżniony w konkursie na Mistera Warszawy 1972. 
 
 Nr 14: Liceum Ogólnokształcące Społeczne nr 17.
 
 Nr 31a: NZOZ Sana s.c.
 
 Nr 35: Przedszkole nr 83.
 
 Bloki Osiedla Batorego Zachód. Powstały na zachód od al. Niepodległości w 1961-4 wg proj. Ireny i Tadeusza Brygiewiczów. Wyższe bloki, 10-piętrowe, mają mieszkania mniejsze, M2 i M3, czteropiętrowe dla liczniejszych rodzin.
 
 Bloki Osiedla Batorego Wschód. Powstały na wschód od al. Niepodległości w 1967-70 wg proj. Tadeusza Brygiewicza i Piotra Sembrata. Jest to 5 16-piętrowych bloków wraz z przedszkolem, przychodnią, pawilonem handlowym. Mieszkania mają mniejszy standard. 
 
 Data nadania nazwy: 1923.04.26

KomentarzeKomentarze (0)