Călinescu Armanda

Informacje

Dodaj treść

Armand Calinescu (1893-1939) - rumuński ekonomista, prawnik i polityk. Przyszedł na świat w Piteşti, studiował w prawo i filozofię na Uniwersytecie w Bukareszcie, po czym uzyskał doktorat z ekonomii i nauk politycznych w Paryżu. W latach 1926-1937 był posłem Narodowej Partii Chłopskiej do Izby Deputowanych. Przeciwnik faszyzmu (w 1933 roku doprowadził do upadku rządu) opowiadał się za współpracą Rumunii z Francją oraz Wielką Brytanią. Założył Front Narodowy Odrodzenia, stając się jednym z najbliższych współpracowników Króla Karola II. Od 1937 roku pełnił obowiązki ministra spraw wewnętrznych a na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej - został premierem Rumunii. Zamordowany 21 IX 1939 roku w Bukareszcie przez członków Żelaznej Gwardii - faszystowskiej partii działającej w Rumunii.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy
: 2000.06.25 na wniosek znajdującej się w pobliżu Ambasady Rumunii.

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)