Skwer Herberta Clarka Hoovera

Informacje

Dodaj treść

Herbert Clark Hoover (1874-1964) - polityk amerykański. Pochodził z West Branch w stanie Iowa, studiował na Uniwersytecie Stanford, gdzie uzyskał tytuł inżyniera geologa. Dużo podróżował (m.in. po Dalekim Wschodzie, Chinach i Australii) a zarobione pieniądze lokował w firmę wydobywczą, z czasem stając się współwłaścicielem licznych kopalni złota. Zamieszkał wówczas w Londynie i poświęcił działalności filantropijnej. Podczas I wojny światowej stworzył specjalna komisję zwalczającą głód w Europie Środkowej oraz w Rosji. Powróciwszy do Stanów zadeklarował się jako republikanin i objął funkcję sekretarza handlu, któremu w trakcie pełnienia tej funkcji udało się pogodzić tradycyjną, kapitalistyczną rywalizację z gospodarką planowaną. Dzięki swoim zdolnościom został w 1929 roku wybrany 31. prezydentem Stanów Zjednoczonych, sprawując swój urząd przez jedną kadencję. Podczas okupacji hitlerowskiej ponownie zaangażował się w pomoc dla potrzebujących, tworząc m.in. Commission for Polish Relief (zwany potocznie Komitetem Hoovera), zajmujący się od IX 1939 do 1949 roku dostarczaniem pomocy humanitarnej, głównie żywnościowej. Był jedynym prezydentem amerykańskim, który  ze względu na swój status majątkowy  odmówił przyjmowania należnego mu uposażenia. Kilka razy odwiedził Polskę, ostatni raz w 1946 roku, od XI 1921 roku był honorowym obywatelem Warszawy.

Ciekawostki

Położony między figurą Matki Boskiej Passawskiej a pomnikiem Adama Mickiewicza przy Krakowskim Przedmieściu.

Stan obecny:

 Data nadania nazwy: 1922.05.09, jednak przez wiele lat nazwa ta nie była uznawana.

Komentarze



Komentarze (0)