Informacje

Dodaj treść

Bohdan Wodiczko (1911-1985) - dyrygent, pedagog muzyczny. Był rodowitym warszawiakiem, synem Franciszka, sołtysa podwarszawskiej wówczas wsi Choszczówka, ale w jego żyłach płynęła czeska krew. Studiował dyrygenturę w Konserwatorium w Pradze, której to naukę wraz z kompozycją kontynuował w Konserwatorium Warszawskim. Ukończył je tuż przed wybuchem II wojny światowej.Podczas okupacji hitlerowskiej przebywał w Warszawie, będąc muzykiem orkiestry lokalu "Adria". Po wojnie znalazł się na Wybrzeżu, organizując Filharmonię Bałtycką z siedzibą w Gdańsku. Poprzez Łódź i Kraków powrócił w 1955 roku do stolicy. We wszystkich tych miastach współtworzył miejscowej Filharmonie. W 1958 roku musiał opuścić kraj i wyemigrował na Islandię. Po trzech latach powrócił do Warszawy, obejmując kierownictwo tutejszej opery. Do 1964 roku wystawił wiele wybitnych dzieł scenicznych, tak oper, jak i baletów. W latach 1965-68 ponownie przebywał w Reykjaviku. Później został wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, przez krótki okres sprawował również funkcję też dyrygenta i zarazem dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego w Łodzi. Zmarł w stolicy.

Ciekawostki

Stan obecny:

 Data nadania nazwy: 1996.07.08

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)