bp. Juliusza Burschego

Położenie

Dzielnice
Śródmieście
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Juliusz Bursche (1862-1942) - duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, biskup. Pochodził z Kalisza, w 1884 roku ukończył studia teologiczne w Dorpacie, kontynuując tym tradycję rodzinną (jego ojciec przez wiele lat był proboszczem parafii ewangelickiej w Zgierzu). Przyjechał wówczas do Warszawy i rozpoczął posługę w miejscowej parafii, obejmując w niej probostwo w 1899 roku. Był już wtedy wydawcą "Zwiastuna Ewangelickiego" a w 1904 roku powierzono mu ponadto obowiązki superintendenta generalnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Królestwie Polskim. W ich pełnieniu nie przeszkodził mu ciężki wypadek tramwajowy w 1910 roku, na skutek którego stracił stopę. W czasie I wojny światowej znalazł się przymusowo w Rosji. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości włączył się aktywnie w życie polityczne kraju, uczestnicząc m.in. w Konferencji Wersalskiej. Do stolicy powrócił w 1920 roku i odnowił zbór przy ul. Królewskiej, powołując tam do życia Parafialne Żeńskie Gimnazjum Zborowe im. Królewny Anny Wazówny. Doprowadził również do powołania Wydziału Teologii Ewangelickiej na Uniwersytecie Warszawskim. We IX 1939 roku, podczas pobytu w Lublinie, został aresztowany przez hitlerowców "za zdradę pradawnego rodu niemieckiego", wywieziony do Berlina a po torturach odesłany do bunkra w obozie w Oranienburgu, gdzie zmarł z wycieńczenia.

Symboliczny grób (Niemcy odmówili zgody na sprowadzenie prochów) na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim (luterańskim), aleja E nr 13 (niektóre przewodniki podają zapis: rząd 9, miejsce 2). Autorem pomnika jest brat biskupa, architekt Teodor Bursche.

Ciekawostki

Powstała na przeł. XVIII i XIX w. jako droga łącząca ul. Królewską z kościołem św. Trójcy. Po kolejnych parcelacjach ulicę zabudowano: najpierw w 1781 domem dla pastorów, a w poł. XIX w. szkołą wg proj. A. Szucha, gdzie przed wojną mieściło się żeńskie gimnazjum Anny Wazówny. W 1829-30 ulicę zamknęła żelazna brama z furtkami, zaprojektowana przez Sz. B. Zuga już w 1804. Brama zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach w trakcie budowy garaży przy Zachęcie w 1946.

Stan obecny:
 

Data nadania nazwy: 1999.04.12

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)