Skwer 3 Batalionu Pancernego AK „Golski”

Informacje

Dodaj treść

3 Batalion Pancerny AK Golski - oddział broni pancernej AK, zorganizowany na przełomie 1939 i 1940 roku przez kpt. Stanisława Łętowskiego ps. "Mechanik" (1908-1958) i por. a następnie kpt. Stefana Golędzinowskiego ps. "Golski" (1903-1980). W jego skład weszli głównie żołnierze rezerwy 3. Batalionu Pancernego należącego do Brygady Pancerno-Motorowej wówczas pułkownika Stefana Roweckiego "Grota". Do głównych zadań zadań formacji należała organizacja oddziałów służby pancernej, szkolenie kierowców i mechaników, magazynowanie broni i udział w akcjach dywersyjnych. W strukturach Warszawskiego Okręgu AK istniał jako VI Zgrupowanie III Rejonu I Obwodu Śródmieście (Warszawa Południowa). Liczył ok. 800 żołnierzy, 16 Plutonów i liczne służby pomocnicze, w tym m.in. Wojskową Służbę Kobiet (łącznie ponad 1100 osób). W czasie Powstania Warszawskiego batalion walczył w okolicach Politechniki i pl. Zbawiciela. Wsławił się zajęciem i utrzymaniem gmachu Politechniki Warszawskiej (do 19 VIII 1944), gmachu Wydziału Architektury przy ul. Koszykowej 55 oraz zajęciem szpitala niemieckiego w dawnym gmachu gimnazjum "Przyszłość" przy ul. Śniadeckich 17. Zdobyty teren utrzymano do 5.10.1944.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy: 1997.09.22

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)