Informacje

Dodaj treść

Parking - wyznaczone miejsce postoju pojazdów mechanicznych. Nazwa ulicy nawiązuje do jej usytuowania w przestrzeni miejskiej - znajduje się tu jeden z największych niegdyś w stolicy, wielopoziomowy parking.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
Nazwa nadana ponownie 2012.05.17

KomentarzeKomentarze (0)