Opis

Ursus – miasto założone 1 VII 1952 roku ze wsi Czechowice, Grabkowo, Gołąbki, Skorosze i Szamoty pod nazwą tej pierwszej wsi. W 1954 roku nazwa została zmieniona na obecną, nawiązującą do mieszczących się tu Zakładów Mechanicznych, powstałych na zakupionych w 1921 roku terenach. Nazwa pochodzi z języka łacińskiego i oznacza niedźwiedzia. 1 VIII 1977 roku całe miasto zostało włączone w granice administracyjne Warszawy.

Obszar

Teren położony w obrębie: ul. Badylarska, południowy mur cmentarza w Ursusie, ul. Zapustna do trasy kolejowej Warszawa Centralna-Skierniewice, Przejazd kolejowy przy ul. Świerszcza, linia torów ze stacjami Warszawa-Ursus Północny i Warszawa-Gołąbki do wiaduktu przy ul. Noakowskiego w Piastowie, linia torów wzdłuż ul. Szarych Szeregów w Piastowie, pierwsza przecznica na zachód od ul. Górna Droga, ul. Bodycha, al. Jerozolimskie, poniżej ul. Żywieckiej do ul. Badylarskiej.

Powierzchnia dzielnicy wynosi 9,35 km2.

Lokalizacja
Ulice w danej dzielnicy (138)