Położenie

Dzielnice
Ursus
Osiedla
Niedźwiadek

Informacje

Dodaj treść

Władysław II Jagiełło (między 1348 a 1362 - 1434) - wielki książę litewski (1377-1381, 1382-1392), król Polski od 1386 roku, także najwyższy książę litewski, założyciel dynastii Jagiellonów. Był wnukiem Giedymina i synem Olgierda, stryjecznym bratem księcia Witolda. 14 VIII 1385 roku zawarł w Krewie unię z Polską, w której widział możliwość obrony przed agresją krzyżacką. Niespełna pół roku później został w Lublinie wybrany królem Polski, po czym przyjął chrzest, na którym otrzymał polskie imię Władysław (wcześniej nazywany był Jagielem) a 18 II poślubił Jadwigę Andegaweńską. 4 III 1386 roku odbyła się w Katedrze Wawelskiej jego koronacja. Podczas jego rządów schrystianizowana została Litwa, w 1387 roku odzyskał Ruś Czerwoną a niespełna dziesięć lat później - po licznych walkach w Władysławem Opolczykiem - zajął ziemię wieluńską oraz Kujawy. W 1404 roku wykupił od Zakonu Krzyżackiego ziemię dobrzyńską a w latach 1409-1411 stoczył z tymże Zakonem zwycięską wojnę (wiktoria grunwaldzka 15 VII 1410), zakończoną pierwszym pokojem zawartym w Toruniu. Konflikty z Krzyżakami ciągnęły się jednak jeszcze przez wiele lat, (temat ten poruszył m.in. na soborze w Konstancji, obradującym w latach 1414-1418) a częściowo kres położył im dopiero pokój zawarty w 1422 roku nad jeziorem Melno. W polityce zagranicznej zdecydowanie zacieśnił stosunki z Litwą (unia w Horodle zawarta w 1413 roku), odrzucił również propozycję husytów objęcia w 1420 roku tronu czeskiego. Czterokrotnie żonaty, miał pięcioro dzieci, w tym dwóch synów, którzy mogli dziedziczyć po nim tron (zarówno polski, jak i litewski), dlatego też w latach 1425-33 wydał szereg przywilejów znacznie wzmacniających pozycje szlachty w kraju. W 1400 roku - za majątek swojej pierwszej zony Jadwigi - odnowił uniwersytet w Krakowie, sprowadzając w jego mury najwybitniejszych uczonych tamtych czasów. Zmarł w Gródku niedaleko Lwowa na skutek przeziębienia, którego nabawił się kilka tygodni wcześniej.
 

Spoczywa
Katedra Wawelska, pod ołtarzem św. Krzysztofa.

Do 1960.10.14 był patronem dzisiejszej ul. Dwóch Mieczy. 1958.12.31 - 1976.10.24 ulica jego imienia znajdowała się na Ursynowie, na wysokości dzisiejszego Megasamu (między ówczesną ul. Barwną a ul. Rolną).

Ciekawostki

Stan obecny:
Data nadania nazwy:
1979.01.01. Wcześniej nosiła imię Adama Mickiewicza.

KomentarzeKomentarze (0)