Położenie

Dzielnice
Ursus
Osiedla
Niedźwiadek

Informacje

Dodaj treść

Bernard Wapowski herbu Nieczuja (1470-1535) - kanonik krakowski, historyk, astronom, "ojciec kartografii polskiej". Przyszedł na świat w rodzinnych dobrach Wapowce, kształcił w pobliskim Przemyślu a następnie w Akademii Krakowskiej, gdzie zaprzyjaźnił się z Mikołajem Kopernikiem. Obaj przenieśli się do Bolonii, gdzie uzyskał doktorat praw. Pozostał we Włoszech, gdzie był jednym z wydawców "Geografii" Ptolemeusza, zainteresował się również kartografią, przygotowując przeróbki mapy Europy Środkowej. Po powrocie do Rzeczypospolitej w 1515 roku został sekretarzem króla Zygmunta I Starego a także kanonikiem wiślickim. Jedenaście lat później wydał mapę Europy między Toruniem a Konstantynopolem, mapę Europy pomiędzy ujściem Donu a Poznaniem (obie w skali 1:2 900 000), pierwszy też przedstawił wszystkie ziemie Polski w postaci odbitki drzeworytniczej (w skali 1:1 000 000). Jako historyk opracował kronikę dziejów Polski od czasów pradawnych po rok 1535 (ze słynnym łacińskim wierszem na temat bitwy pod Orszą w 1514 roku), w swoisty sposób kontynuował tez kronikę Jana Długosza. Zmarł w Krakowie.

Ciekawostki

Stan obecny:


Data nadania nazwy: 1979.01.01. Wcześniej nosiła imię Mikołaja Kopernika.

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)