Położenie

Dzielnice
Ursus
Osiedla
Skorosze

Informacje

Dodaj treść

28 I 1905 roku PPS ogłosiła strajk powszechny, co stało się początkiem rewolucji w Królestwie Polskim. Sześć dni wcześniej krwawa niedziela w Petersburgu zapoczątkowała rewolucję 1905 roku, skierowaną przeciwko rządowi i przemocy państwa wobec obywateli, co w efekcie dwanaście lat później doprowadziło do rewolucji październikowej. 8 IX tego samego roku zginął Marcin Kasprzak, działacz ruchu robotniczego, poprzedni patron tego miejsca.

Ciekawostki

Stan obecny:
Data nadania nazwy:
1979.01.01. Wcześniej nosił imię Marcina Kasprzaka.

KomentarzeKomentarze (0)