Wesoła

Przewodnik PDF
Opis

Wesoła – miasto powstałe 17 XII 1968 roku z połączenia osiedli: Groszówka, Grzybowa, Stara Miłosna, Wesoła, Wola Grzybowska i Zielona, które powstały na początku XX w. na terenach rozparcelowanego majątku filozofa i religioznawcy, księcia Emanuela Mieczysława Bułhak herbu Syrokomla (1865-1943). 27 X 2002 roku zostało włączone w granice administracyjne Warszawy.

Obszar

Teren położony w obrębie: ul. Jagiellońska (Wesoła) i jej leśnym przedłużeniem, ul. Wawerska (Wesoła), przesieka równoległa na wschód do ul. Ostów, wzdłuż zachodniej granicy oczyszczalni ścieków, lasem nie dochodząc do ul. Wolęcińskiej, w linii prostej fragmentarycznie wzdłuż ul. Prabuckiej, wschodnia granica miasta (wzdłuż przesiek leśnych), Szosa Lubelska, w linii prostej równolegle do pierwszej przesieki na wschód od ul. Łąkowej, al. Marsz. Piłsudskiego, prosto do ul. Orlej (Sulejówek), ul. Wodociągowa (Sulejówek), równolegle na wschód do ul. Wigury, ul. Paderewskiego (Sulejówek), ul. Orla, wschodnia i północna granica miasta, wiadukt kolejowy nad ul. Okuniewską, przesieka będąca przedłużeniem ul. Przejazdowej, linia lasu za osiedlem przy ul. Długiej, linia lasu przy ul. Sosnowej, ul. Wspólna.

Powierzchnia dzielnicy wynosi 22,6 km2.

Lokalizacja
Ulice w danej dzielnicy (295)