Położenie

Dzielnice
Wesoła
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Granica - linia oddzielająca jedno terytorium od innego.
Do ok. 1921 roku taką nazwę nosiła dzisiejsza ul. Oszmiańska, do 1954.04.12 ulice: Cylichowska, Farbiarska, Krańcowa, Na Skraju, Przełęczy, Skwierzyńska, Sulęcińska oraz Żeglarska, do 1954.05.20 ul. Chlubna, do 1957.05.28 ul. Rusałki, do 1960.05.05 ul. Zygmunta Vogla a do 1979.01.01 ul. Bony.

Ciekawostki

Stan obecny:
Data nadania nazwy:

2012.08.30 została przedłużona do al. Dzieci Polskich, "wchłaniając" fragment dotychczasowej ul. Borkowskiej.

KomentarzeKomentarze (0)