Położenie

Dzielnice
Wesoła
Osiedla
Wola Grzybowska

Informacje

Dodaj treść

Władysław Syrokomla wł. Ludwik Władysław Franciszek Kondratowicz herbu Syrokomla (1823-1862) - poeta i tłumacz zwany "lirnikiem wioskowym". Pochodził ze Smolgowa - niewielkiej wsi w dzisiejszym obwodzie mińskim na Białorusi. Kształcił się w Nieświeżu i Nowogródku, następnie został kancelistą w dobrach Radziwiłłów. Od 1844 roku do końca życia był dzierżawcą wsi - początkowo Załucza, później Borejkowszczyzny pod Wilnem. Zadebiutował właśnie w 1844 roku gawędą poetycką "Pocztylion". W swym dorobku autorskim miał również dramaty historyczne ("Kacper Karliński"), gawędy wierszem ("Janko Cmentarnik" czy "Wielki Czwartek") oraz satyry ("Niewinnej duszyczce"). Tłumaczył głównie z łaciny (utwory J. Kochanowskiego, S. Klonowica i M. Sarbiewskiego), niemieckiego (wiersze J. W. Goethego i H. Heinego) oraz rosyjskiego (twórczość M. Lermontowa czy T. Szewczenki). Zaangażowany w liczne działania patriotyczne był prześladowany przez władze carski i wielokrotnie osadzany w areszcie domowym. Zmarł w Wilnie.
 
 Spoczywa:
Cmentarz Na Rossie w Wilnie.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)