Wola Grzybowska

Informacje

Wola Grzybowska – do końca XIX w. wieś i folwark wchodzące w skład gminy Okuniew, których właścicielem miał być starosta warszawski o nazwisku Grzybowski. Jej powierzchnia wynosiła wówczas jedynie 26 mórg (czyli ok. 13 ha) i miała jedynie 7 stałych mieszkańców. Folwark był znacznie większy i liczył 1038 mórg (ok. 550 ha). W 1931 roku stały tu już 52 domy, od 1905 roku działała również jednostka Straży Ogniowej. Zniszczone w czasie okupacji hitlerowskiej, odbudowane.

Obszar

Teren położony w obrębie: ul. Okuniewska, ul. Orla (wzdłuż granicy miasta), ul. Paderewskiego (Sulejówek), ul. Chodkiewicza.