Położenie

Dzielnice
Wesoła
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Tramwaj - naziemny pojazd szynowy wykorzystywany w transporcie miejskim. Nazwa jest pamiątką po kursującej tędy Kolejce Konnej Wawer-Miłosna (WKD Kolej Wawer - Stara Miłosna). Były to właściwie tramwaje konne, kursujące w ilości 8 wozów w dni powszednie i 9 w niedziele. Postała w 1908 roku (po trzech latach starań) a ostatni tramwaj przejechał tędy 7 IX 1939 roku. Rok później hitlerowcy rozebrali tory, które jeszcze kilka lat wcześniej miały być poprowadzone aż do Wiązownej. Kolejka miała łącznie 9 stacji (Wawer Stacja Kolei Konnej, Wawer Towarowy, Anin, Międzylesie, Kaczy Dół, Huta Szkła, Wiślice, Wiśniowa Góra i Stara Miłosna przy cegielni) a jego trasa biegła dzisiejszymi ulicami: Wydawnicza, Pożaryskiego, Żegańska, al. Dzieci Polskich, Mchów, Tramwajowa, Trakt Brzeski, poprzez nieistniejącą już groblę do cegielni. Oto cytat ze strony http://www.kolejkamarecka.pun.pl/viewtopic.php?id=1207, powołującej się na nieistniejącą już podstronę adresu www.linia.com.pl. Dopiero po 1906 r. podjęto prace projektowe i uzyskano pozwolenie od władz carskich na inwestycje w okolicach fortu Suworowa w Wawrze. Spór o trasę kolejki interesował stołeczną prasę i pojawiły się artykuły na ten temat. Warto podkreślić, ze mieszkańcy doliny Mieni byli tym mocno zainteresowani. Inż. Henryk Huss (1838-1915), twórca głównych kolejek podwarszawskich, już w 1907 r. przedłożył projekt budowy odcinka Wawer-Wiązowna: Nowa linia kieruje się w sposób następujący: od Wawra wzdłuż linii nadwiślańskiej do starego traktu wołowego, Wawer Fabryczny (fabryka żelaza Tow. Akc. „Wawer), Kaczy Dół (willa i fabryka Edmunda Chrzanowskiego), Podkaczy Dół w którym mają swe posiadłości, przecięte przez nową linię kolejową, pp. Dobkiewicz, Długosz, Podobalski, Ulanicki i kilku innych. Następnie kolej wchodzi w granice posiadłości pp. Brunona, Kaetzlera, Langnera, Poradowskiego, Grendyszyńskiego, Straszewicza, Grzegorzewskiego, Karola Junga; wreszcie kolejka dochodzi do terytorium sukcesorów śp. Leona Chrzanowskiego, gdzie istnieje pensjonat, a ma stanąć sanatorium, po czym przecina Miłosnę z posiadłościami księdza Gralewskiego, Szlenkiera, księdza Rostkowskiego i kończy w Wiązownie, należącej do p. Szymona Neumana. Długość linii do końca wyniesie 12 wiorst. [ -- ] Niestety, projekt ten pozostał na papierze, a linia kolejki nigdy nie dotarła do centrum Wiązowny. Pozostała po nim mała lokalna rekompensata w postaci tramwaju konnego kursującego przez wiele lat na trasie Wawer-Miłosna.

Ciekawostki

Stan obecny:

​Data nadania nazwy:

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)