Położenie

Dzielnice
Wesoła
Osiedla
Groszówka

Informacje

Dodaj treść

Szymon Konstanty Józef Ignacy Konarski (1808-1836) - działacz niepodległościowy, radykalny demokrata. Pochodził z miejscowości Dobkiszki niedaleko Kalwarii Mariampolskiej na Litwie.W 1826 roku został podkomendnym Piotra Szembeka w dowodzonym przez niego 1. Pułku Strzelców Pieszych. Był uczestnikiem bitwy pod Wawrem (19-20 II 1831) a potem pod Olszynką Grochowską (25 II 1831). W dalszej części walk przeszedł do oddziału generała Dezyderego Chłapowskiego i wraz z nim znalazł się na terenie rodzinnej Litwy. Tam też dostał się do pruskiej niewoli. Uwolniony wyemigrował do Francji, gdzie wstąpił do loży masońskiej. Na Litwę powrócił wraz z wyprawą Józefa Zaliwskiego, jednak jego wizja kolejnego powstania nie zyskała aprobaty mieszkańców. Uciekając przed władzami pruskimi znalazł się w Belgii a potem w Szwajcarii, gdzie związał się z rewolucyjną organizacją "Młoda Polska". Pod pseudonimem dotarł do Krakowa i tam wstąpił do jej miejscowego odpowiednika - Stowarzyszenia Ludu Polskiego.Sprzeciwiał się hierarchii kościelnej, walczył o pełną wolność wszystkich chłopów a potem równość społeczną i majątkową wszystkich obywateli. Z takimi postulatami przekroczył granicę zaboru rosyjskiego, jednak nie zdążył ich szeroko rozpowszechnić - został aresztowany na osobiste polecenie cara nieopodal Wilna i po niespełna rocznym procesie skazany na rozstrzelanie. Wyrok wykonany został w tym mieście.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)