Bielany

Przewodnik PDF
Opis

Bielany - kiedyś były to tereny należące do wsi Pólkowa, zwane też Pólkową Górą. W 1639 roku król Władysław IV Waza podarował je - w myśl ślubów sprzed pięciu lat - sprowadzonym z krakowskich Bielan braciom św. Romualda (kamedułom), którym pobudował również klasztor. Prawdopodobnie to oni właśnie zmienili nazwę na dzisiejszą, pochodzącą od ich białych habitów.

Obszar

Teren położony w obrębie: al. Armii Krajowej, ul. Powązkowska, ul. gen. Maczka, w linii prostej ul. Księżycowa, ul. Kampinoska, ul. Estrady, ul. Rękopis, wzdłuż granicy Gminy Izabelin (fragmentarycznie wzdłuż ul. Wyjściowej), ul. Estrady, ul. Starej Cegielni [Łomianki], ul. Pułkowa, ul. Dziwożony, nurt Wisły.

Powierzchnia dzielnicy wynosi 32,3 km2.

Lokalizacja
Ulice w danej dzielnicy (216)