Położenie

Dzielnice
Bielany
Osiedla
Wawrzyszew

Informacje

Dodaj treść

Horacy wł. Quintus Horatius Flaccus (65-8 p.n.e.) - najwybitniejszy liryk rzymski. Przyszedł na świat w Wenuzji w Apulii. Był doskonale wykształconym synem wyzwoleńca, dowódcą legionu w wojskach republikańskich. Był trybunem wojskowym biorącym udział w bitwie pod Filippi w 42 roku p.n.e, służąc pod dowództwem Brutusa. Zmuszony do emigracji - pomimo konfiskaty rodzinnego majątku - powrócił do Italii na mocy specjalnej amnestii. Zaprzyjaźniony z Wergiliuszem, dzięki wstawiennictwu Mecenasa został przedstawiony cesarzowi Augustowi, który zlecił mu napisanie specjalnego utworu na uroczyście obchodzone Święto Stulecia. W słynnej "Carmen Saeculare" wychwalał cesarza oraz bóstwa opiekuńcze Rzymu - Apollina i Dianę. W swych utworach często opiewał wiejski dom w Sabinum. Do jego najsłynniejszych dzieł zaliczyć należy "Księgę Epodów" (nazwa od budowy metrycznej wierszy), "Gawędy" często określane "Satyrami", "Pieśni", w których zachęcał młodzież do kultywowania starorzymskich obyczajów oraz "Listy", z których pochodzi "Ars poetica" - wierszowany esej o poezji.

Ciekawostki

Stan obecny:

Bloki osiedla Wawrzyszew.
Powstały w 1973-8 wg proj. Ryszarda Tomickiego. Projekt był następujący: między blokami pełno zieleni, ośrodki sportowe, środkiem osiedla płynie potok do stawów, nad którymi są wypożyczalnie sprzętu pływającego i kawiarnie... W związku z brakiem funduszy i możliwości powstały długie mrówkowce na 20.000 lokatorów, potok ujęto w podziemny kanał, ośrodki handlu powstały wiele lat później...
Klon pospolity. Pomnik przyrody, za kościołem.
 

Data nadania nazwy: 1973.05.15

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)