Stare Bielany

Informacje

Stare Bielany - kiedyś były to tereny należące do wsi Pólkowa, zwane też Pólkową Górą. W 1639 roku król Jan Kazimierz podarował je - w myśl ślubów sprzed pięciu lat - sprowadzonym z krakowskich Bielan braciom św. Romualda (kamedułom), którym pobudował również klasztor. Prawdopodobnie to oni właśnie zmienili nazwę na dzisiejszą, pochodzącą od ich białych habitów. Jest to najdawniej zabudowana część dzielnicy.

Obszar

Teren położony w obrębie: ul. Marymoncka, ul. Żeromskiego, ul. Jarzębskiego, ul.  Broniewskiego, ul. Reymonta, ul. Oczapowskiego, ul. Kasprowicza, ul. Lindego.