Położenie

Dzielnice
Bielany
Osiedla
Stare Bielany

Informacje

Dodaj treść

Konfederacja - w czasach Rzeczypospolitej przedrozbiorowej: związek szlachty powstały w celu zdobycia konkretnych korzyści. Najsłynniejsze zostały zawiązane w Tyszowicach pod Zamościem (29 XII 1655 Stefan Czarniecki, Stanisław Rewera Potocki i Stanisław Lanckoroński wypowiedzieli posłuszeństwo królowi szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi a następnie wystąpili zbrojnie przeciwko Szwedom), w Barze na Podolu (29 II 1768 przez biskupa Adama Stanisława Krasińskiego i Jerzego Augusta Mniszcha w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, skierowana m.in. przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i wspierającym go wojskom rosyjskim) oraz w Targowicy niedaleko Humania na Ukrainie (wiosną 1792 przez Stanisława Szczęsnego Potockiego, Franciszka Ksawerego Branickiego, Seweryna Rzewuskiego oraz Szymona Kossakowskiego przeciwko reformom Konstytucji 3 Maja a tym samym doprowadzając do rosyjskiej interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej).

Ciekawostki

Na nieużytkach w latach 20 wzniesiono na linii ul. Schroegera trzypiętrowy ośrodek spółdzielczy ze sklepami i warsztatami dla społeczności osiedla domków przy owej ulicy.
Stan obecny:
Nr 52: Szeregowy dom Zdobyczy Robotniczej. Zespół powstał pod koniec lat 20 XX w.
Nr 54: Szeregowy dom Zdobyczy Robotniczej. Zespół powstał pod koniec lat 20 XX w.
Nr 55: kościół św. Zygmunta. W 1945 powstał (w miejscu dzisiejszego ujęcia wody oligoceńskiej na ul. Daniłowskiego) pierwszy kościół, do którego wykorzystano elementy składanego poniemieckiego baraku obozowego. W 1951 Stefan Wyszyński erygował tu parafię. Obecny kościół powstał w 1980-1 wg proj. Zbigniewa Pawelskiego, a drewniany kościół przeniesiono na osiedle Orlik. Wyróżnia się samonośną konstrukcją namiotową, za którą architekt dostał nagrodę. Elewację wykończono piaskowcem i granitem. Wewnątrz mozaikowy krucyfiks w ołtarzu głównym otoczony symbolami Ewangelistów. W kościele również mozaikowe stacje Męki Pańskiej. Wysoko witraże: związany z AK i Polską Walczącą.
Krzyż misyjny. 
Przedszkole parafialne sióstr salezjanek im. św. Dominika Savio.
Nr 56: Szeregowy dom Zdobyczy Robotniczej. Zespół powstał pod koniec lat 20 XX w.
Nr 58: Szeregowy dom Zdobyczy Robotniczej. Zespół powstał pod koniec lat 20 XX w. Zamieszkał Tytus Czaki (1888-1944) - działacz niepodległościowy, bojownik PPS, współpracownik Marszałka Józefa Piłsudskiego, redaktor naczelny „Strzelca i „Głosu Inteligencji, komisarz rządowy Brześcia nad Bugiem oraz Włocławka. Był ojcem Hanny (1922-1944), harcerki, działaczki młodzieżowej, żołnierza AK. Wraz z nią, całą rodziną i przebywającymi w ich nowym mieszkaniu przy ul. Słowackiego 35/43 uczestnikami tajnych wykładów został aresztowany 5 I 1944 i po bestialskich przesłuchaniach rozstrzelany w ruinach getta.
Nr 60: Szeregowy dom Zdobyczy Robotniczej. Zespół powstał pod koniec lat 20 XX w.
Nr 62: Szeregowy dom Zdobyczy Robotniczej. Zespół powstał pod koniec lat 20 XX w.
Nr 64: Szeregowy dom Zdobyczy Robotniczej. Zespół powstał pod koniec lat 20 XX w.
Nr 66: Szeregowy dom Zdobyczy Robotniczej. Zespół powstał pod koniec lat 20 XX w.
Nr 68: Szeregowy dom Zdobyczy Robotniczej. Zespół powstał pod koniec lat 20 XX w.
Nr 70: Szeregowy dom Zdobyczy Robotniczej. Zespół powstał pod koniec lat 20 XX w.
Głaz  pomnik. Ku czci żołnierzy 77 pułku piechoty WP, 77 pp Okręgu Nowogródzkiego AK oraz mieszkańców ziemi lidzkiej poległych i pomordowanych w czasie II wojny. Pomnik ufundował repatriant Witold Krupowicz.
Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)