Położenie

Dzielnice
Bielany
Osiedla
Stare Bielany

Informacje

Dodaj treść

Fukierowie warszawska rodzina wywodząca się z augsburskich bankierów Fuggerów, osiadła w Polsce w XVI w. Zajmowała się handlem suknem, winem i zbożem (krajowym i zagranicznym,) bankierstwem a podobno też i lichwą. Oprócz wymienionych niżej kamienic byli właścicielami gospodarstwa i dworków na miejscu, dzisiejszego pałacu Krasińskich, zwanego wówczas Fukierowskiem. Tu w domkach fukierowskich", w latach 1624 i 1625 grasowało najsrożej morowe powietrze. Jej najsłynniejsi przedstawiciele to:
 

Jerzy (zm. 1548) - pierwszy ze znanych o tym nazwisku w Polsce. Ławnik i rajca Starej Warszawy, do miasta przybył w 1515 roku z Norymbergi.
 

Michał (zm. 1625) - znany warszawski aptekarz.
 

Marcin I (zm. 1656) - również rajca, ale też szafarz i podskarbi, importer i dystrybutor sukna sprowadzanego z Gdańska i Wrocławia. Wiadomo, że mieszkał w Kamienicy Klucznikowskiej przy Rynku Starego Miasta 25, którą odbudował po pożarze, w której zgromadził pokaźna bibliotekę oraz kolekcję obrazów i że zmarł podczas zarazy morowej panującej w stolicy.
 

Marcin II (zm. 1686) - prawdopodobnie syn Marcina I, podskarbi miejski.
 

Stanisław (zm. 1695) - syn Marcina I, superintendent ceł koronnych, pisarz skarbu koronnego. W 1671 roku uzyskał potwierdzenie szlachectwa i niedługo potem zamieszkał w swym podwarszawskim majątku w Ołtarzewie.
 

Florian (1772-1837) - sędzia pokoju od 1832 roku, winiarz, kupiec. Już w 1810 roku dokupił stojącą obok kamienicę przy Rynku Starego Miasta 27, która stała się tzw. kamienicą rodową. Dzięki jego wspomnieniom zebranym w tomie Wiadomości rodzinne z dowodów rodowych i z pamięci podane, a dla synów zebrane można poznać historię całej rodziny.
 

Andrzej (1812-1847) - lekarz, agronom, znakomity lingwista.
 

Florian Teofil (1816-1891) - kolejny kupiec, radca handlowy, sędzia Trybunału Handlowego. Jego pasją była muzyka i bibliofilstwo. Gościł wielu znakomitych Polaków, w tym Jana Matejkę, częstując ich najwyborniejszym winem z rodzinnych zapasów.
 

Henryk (1847-1907) - jeden z najsłynniejszych filantropów warszawskich, na co mógł sobie pozwolić, bo rodzina przez pokolenia zgromadziła ogromny majątek.
 

Henryk Marian (1886-1959) - światowej klasy enolog (specjalista w zakresie win), twórca Muzeum Fukierowskiego, ofiarodawca pokaźnej kolekcji przekazanej na Wawel. Nie udało mu się jednak ocalić wielopokoleniowej biblioteki, która została zniszczona podczas II wojny światowej. Po wojnie udało mu się reaktywować rodzinną winiarnię, otwartą w trakcie odbudowy Starówki. Był ostatnim z rodu, a jego historię spisał we "Wspomnieniach staromiejskich".

Spoczywają:
Grób rodzinny na Cmentarzu Powązkowskim w Alei Katakumbowej, arkada 21, naprzeciw alejki między kw. 8 i 10. Florian pochowany jest zaś zaś w Alei Katakumbowej , naprzeciwko kw. 12, rz. 4

Ciekawostki

Stan obecny:
 

Bloki osiedla Bielany. Powstały w 1952-70 wg proj. Marii i Kazimierza Piechotków.

Data nadania nazwy: 1961.11.24. Wcześniej nazywana była Numer 2.

Komentarze



Komentarze (0)