Położenie

Dzielnice
Bielany
Osiedla
Wawrzyszew

Informacje

Dodaj treść

Sokrates (469-399 p.n.e.) - grecki filozof, rodowity ateńczyk. Początkowo przejął po ojcu pracownię rzeźbiarską, później trzykrotnie uczestniczył w wyprawach wojennych, walcząc w ciężkiej piechocie. W czasach pokoju podjął pracę nauczyciela, traktując ja jako swoisty wewnętrzny obowiązek. Był parezjastą, w prowadzonych dysputach filozoficznych uznawał wyłącznie szczere i jasne odpowiedzi. Udowadniał rozmówcom niewiedzę lub wykorzystując ich pytania, doprowadzał ich do odpowiedzi. Nie uznawał zapisywania nauk, więc poglądy znamy jedynie z relacji ustnych. Naraził się ateńskim rządcom, którzy zarzucili mu niewyznawanie powszechnie szanowanych bogów a przede wszystkim psucie młodzieży. Uznany został za sofistę (wówczas m.in. wędrowny nauczyciel) przegrał wytoczony proces i - nie chcąc skorzystać z możliwości ucieczki - wypił cykutę. Wydarzenie to opisał jego uczeń - Platon - w postaci dialogów ("Obrona Sokratesa"). Spoczął w rodzinnym mieście.

Ciekawostki

Ulica powstała w 1777 w folwarku hr. Podolskiego, który wynajmował go na letnisko. W 1819 folwark przejął Instytut Agronomiczny. Obecne wytyczenie na pocz. 70 XX w.
Stan obecny:
Bloki osiedla Wawrzyszew. Powstały w 1973-8 wg proj. Ryszarda Tomickiego. Projekt był następujący: między blokami pełno zieleni, ośrodki sportowe, środkiem osiedla płynie potok do stawów, nad którymi są wypożyczalnie sprzętu pływającego i kawiarnie... W związku z brakiem funduszy i możliwości powstały długie mrówkowce na 20.000 lokatorów, potok ujęto w podziemny kanał, ośrodki handlu powstały wiele lat później...
Data nadania nazwy: 1973.05.15

KomentarzeKomentarze (2)
Zdjęcie
Hello World! https://helloworld.com?hs=ba05f5abcc5f110432d03600e724335d& 2022-09-13 21:23:24

j6367m

Zdjęcie
h=ba05f5abcc5f110432d03600e724335d-
2022-05-02 07:51:29

7wkm2z