Las Bielański

Informacje

Las Bielański - kiedyś były to tereny należące do wsi Pólkowa, zwane też Pólkową Górą. W 1639 roku król Władysław IV Waza podarował je - w myśl ślubów sprzed pięciu lat - sprowadzonym z krakowskich Bielan braciom św. Romualda (kamedułom), którym pobudował również klasztor. Prawdopodobnie to oni właśnie zmienili nazwę na dzisiejszą, pochodzącą od ich białych habitów.

Obszar

Teren położony w obrębie: nurt Wisły, ul. Gwiaździsta na wysokości wyjazdu na Wisłostradę, ul. Podleśna, ul. Marymoncka, Trasa Mostu Marii Skłodowskiej-Curie