Położenie

Dzielnice
Bielany
Osiedla
Las Bielański

Informacje

Dodaj treść

Biegnie wzdłuż Lasu Bielańskiego.

Ciekawostki

Stan obecny:
Nr 38-52: Bloki osiedle Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej. 10 pięter, powstały w 1964-9 wg proj. Krzysztofa Lacherta.
Nr 52: Blok osiedle Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej. Blok 10 pięter, sklep spożywczy, bank PKO SA, apteka. Powstał w 1964 wg proj. Krzysztofa Lacherta.
Nr 61: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Monumentalny gmach powstał w.1955-64 wg proj. Borysa Zinserlinga. Sam instytut powstał w 1919 jako Państwowy Instytut Hydrologiczno-Ekonomiczny i pod tą nazwą trwała do grudnia 1972, kiedy zmieniono ją na dzisiejszą. Budynek projektowano już w 1939, miał stanąć na miejscu drewnianej cerkiewki garnizonu rosyjskiego. W 1964 uruchomiono pierwszy w Polsce radar meteorologiczny. Do podstawowych statutowych zadań Instytutu należy prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz służb państwowych w dziedzinach: meteorologii, hydrologii, oceanologii, gospodarki i inżynierii wodnej, jakości zasobów wodnych, gospodarki ściekowej, utylizacji osadów ściekowych.
Celem działania Instytutu jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa, gospodarki narodowej i obronności Państwa w zakresie jego działania. Cel ten Instytut realizuje przez prowadzenie prac badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych oraz przez utrzymanie sieci obserwacyjno - pomiarowej, prowadzenie obserwacji i pomiarów, opracowywanie prognoz i ekspertyz.
Instytut Psychologii.

 

Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)