Marymont-Kaskada

Informacje

Marymont-Kaskada - (Góra Marii) wzniesiona w 1691 roku na terenie wsi Pólkowo (niegdyś ulubionego miejsca łowów książąt mazowieckich) rezydencja Marii Kazimiery Sobieskiej, złożona z dwóch pawilonów projektu Tylmana z Gameren i ogrodu przeciętego kanałem. W 1726 roku jego nowy właściciel, August II Mocny przekształcił go w zwierzyniec, którą to funkcję utrzymywali następni właściciele - August III Sas i Stanisław August Poniatowski. W 1816 roku swoja siedzibę znalazł tu Instytut Agronomiczny a po jego przeniesieniu krótko znajdowały się tu koszary wojskowe a później stał się magazynem. W dwudziestoleciu międzywojennym początkowo znalazło siedzibę prowadzone przez SS. Szarytki schronisko dla nieuleczalnie chorych (z kaplicą Księży Marianów), jednak w 1925 roku gmach zajęło stacjonujące w Cytadeli wojsko i utworzyło tu działającą do wybuchu II wojny światowej Wojskową Centralną Szkołę Gazową. Pałacyk został gruntownie przebudowany wg projektu ppłk. Henrycha, pozostawiono jednak kaplicę, która 16 XI 1924 roku została wyświęcona przez biskupa polowego WP Stanisława Galla na pierwszy w Polsce kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. W 1944 roku hitlerowcy zniszczyli prawie wszystkie budynki, ocalał właśnie kościół, w którym uszkodzeniu uległo jedynie sklepienie nad prezbiterium. Dziś świątynia adresowo przypisana jest do ul. Gdańskiej 6a. Ponieważ teren Marymontu jest dość duży, dodano nazwy najbardziej charakterystycznych miejsc, aby wyróżnić jego poszczególne części.

 

Park Kaskada - założony pod koniec XVII w początkowo był otoczeniem dla rezydencji królewskiej na Marymoncie. Swoja nazwę wziął od licznych, kilkustopniowych niewielkich wodospadów. Po III rozbiorze Polski tereny te (a także m.in. folwark Fawory) zakupił generał Józef Rautenstrauch (1773-1842), który postawił tu parterowy dwór. Kiedy w 1816 został mianowany radcą stanu i zamieszkał w Pałacu Prymasowskim przy ul. Senatorskiej, urządził tu - podobnie jak i w swojej posiadłości Frascati - restaurację słynną z balów i koncertów. Działały tu letnie ogrody "Tivoli" i "Fraszka", były karuzele, huśtawki a także publiczne występy orkiestr, na które przybywali tłumnie mieszkańcy stolicy. Odbywały się tu również pierwsze w mieście widowiska pirotechniczne (np. wybuch Wezuwiusza) oraz rekonstrukcje militarne (m.in. oblężenie Kantonu przez wojska brytyjskie). Po upadku powstania listopadowego i wybudowaniu na Faworach Cytadeli miejsce to stało się już mniej atrakcyjne a po śmierci właściciela zaczęło popadać w ruinę. Odrestaurowany dopiero w 1951 roku przez L. Lewina, został powiększony do 7 ha w latach 1965-1967 wg projektu L. Majdeckiego.

Obszar

Teren położony w obrębie: al. Armii Krajowej, ul. Marymoncka, ul. Podleśna, ul.  Klaudyny.