Położenie

Dzielnice
Bielany
Osiedla
Radiowo

Informacje

Dodaj treść

Arkusz - cienka warstwa określonego materiału o ustalonym formacie lub też wykaz, zestawienie czegoś (np. do celów księgowych).

Ciekawostki

Powstała jako droga folwarku Gać w XIX w., prowadziła do osady Mościska i już na pocz. XIX w. została uregulowana i wysadzona drzewami. Była wąska i okopana rowami.

Stan obecny:

Nr 2: Grill-Bar. Plac zabaw z siłownią pod gołym niebem.

~ Nr 9: Szkoła Podstawowa nr 79 im. Zygmunta Sokołowskiego. Powstała w 1918 roku jako szkoła wsi Wólka Węglowa w domu p. Siemiradzkich. Pracowała tu jedna nauczycielka. W latach 20 różne klasy mieściły się w różnych domach: I, II i V u p. Nasiadków, III u Dąbrowskich, a IV u Kaczmarków w Mościskach. W 1931 roku powstał drewniany budynek szkolny z 6 salami lekcyjnymi, kancelarią, pokojem nauczycielskim, mieszkaniem kierownika, sklepikiem i biblioteką. Ogrzewano szkołę piecem, ale i tak zimą zamarzał atrament w kałamarzach. Ubikacje były w innym budynku, tonącym w mokre dni w błocie. Kierownikiem szkoły był dzisiejszy patron, Zygmunt Sokołowski. W czasie okupacji hitlerowskiej Sokołowski prowadził tajne komplety. Szkołę zamknięto dopiero w czasie Powstania Warszawskiego. Po wojnie kierowniczką została Jadwiga Domanik. Od 1949 roku szkoła działała jako Siedmioletnia Szkoła Powszechna w Mościskach, a jej kierownikiem została Helena Kowalczyk. Osiem lat później ukończono nowy budynek szkolny przy ul. Arkuszowej 202 i służy on do dziś: w tym samym roku szkoła otrzymała swój numer, a drewniaki rozebrano.

Nr 18: Fit & Miś. Salon fitness z salą zabaw dla dzieci, bar, siłownia, fryzjer, punkty usługowe.

Nr 22: Stacja benzynowa.

Nr 38: Dom murowany. Pozostałość wsi Gać, przedwojenny.

Nr 44: Dom murowany. Pozostałość wsi Gać, przedwojenny.

Nr 58: Biurowiec IQUITOS. Dwukondygnacyjny z tarasem, taki sam jak nr 60.

Nr 60: Państwowy Instytut Weterynaryjny. Dwukondygnacyjny z tarasem, taki sam jak nr 58.

Nr 64: Drewniak. Przedwojenny.

Nr 98: Domek drewniany. Przedwojenny, snycerskie zdobienia w narożnikach.

Nr 100: Domek drewniany. Przedwojenny.

na wysokości nr 101: Kapliczka. Powstała w latach 30 XX w. na miejscu figury św. Jana Nepomucena. Jest murowana, nieotynkowana, ma 2 kondygnacje; wewnątrz figury świętych.

Nr 102: Domek drewniany. Przedwojenny.

Nr 104: Domek drewniany. Przedwojenny.

Nr 126a: Dom. Powstał w 1928, zniszczony.

róg ul. Księżycowej: Kapliczka ceglana. W oszklonych niszach polichromowane figury św. Jana Nepomucena i Matki Boskiej. Stanęła tu w latach 30 XX w na miejscu figury św. Jana Nepomucena.

Nr 137: Dom murowany. Przedwojenny, boniowany lizenami w narożach, parterowy z wystawką.

Nr 140: Dom murowany. Pozostałość starej wsi, obecnie zniekształcony licznymi dobudówkami.

Nr 141: Dom Schultza. Przedwojenny. Właściciel prowadził tu przed wojną sklep monopolowy. W czasie wojny został on zatrudniony w gestapo.

Nr 143: Drewniak. Poszycie w jodełkę, powstał przed wojną.

róg ul. Opalin: Kapliczka.Pierwotnie ustawiono tu krzyż na pamiątkę zastrzelenia kilku żołnierzy polskich we wrześniu 1939. Po wojnie krzyż zastąpiono kapliczką.

Nr 154\156: Budynek firmy Lediberg.

Nr 164: Drewniany dom. Przedwojenny.

Nr 166: Murowany dom parterowy. Przedwojenny.

Nr 169: Drewniany dom. Przedwojenny.

Nr 201: Dom wsi Radiowo. Pozostałość z czasów wsi, powstały przed wojną. Pierwotnie drewniany, ze sterczyną ujętą siatkowym ażurem i podkreślony rozporą ze snycerskimi zdobieniami.

Nr 202: Szkoła Podstawowa nr 79 im. Zygmunta Sokołowskiego. Budynek powstał w latach 50 XX w. wg proj. Marii i Kazimierza Piechotków. Sama szkoła powstała w 1918 w domu państwa Siemiradzkich (ul. Arkuszowa 9) dla dzieci z Mościsk, Wólki i Radiowa. Pracowała tu tylko jedna nauczycielka. W latach 1921-30 poszczególne oddziały szkoły rozsiane były po chałupach wsi: klasy I, II i V w Radiowie u Nasiadków, III w Wólce u Dąbrowskich, a IV w Mościskach u Kaczmarków. W 1932 powstał tu jednopiętrowy, drewniany dom z 6 izbami, pokojem nauczycielskim, kancelarią i mieszkaniem kierownika. Dom zbudował pan Chmurski. Mimo, iż ogrzewana była piecami kaflowymi, zimą atrament zamarzał, a dzieci nie zdejmowały palt. Ręce myło się w miskach z wodą przynoszoną ze studni, a ubikacje w drewniakach po drugiej stronie podwórka-boiska, zamieniającego się w ogromne błoto w czasie deszczu. Kierownikiem od 1926 był Zygmunt Sokołowski, który w czasie wojny prowadził tajne komplety, choć oficjalnie nauka odbywała się po niemiecku. W 1945 szkoła wznowiła działanie pod kierownictwem Jadwigi Domanik. W latach 1949-59 kierowniczką była Helena Kowalczykowa, a szkoła otrzymała nazwę Siedmioletniej Szkoły Powszechnej w Mościskach. W 1957 rozebrano drewniak i od 1955 stawiano tu nową szkołę dla 300 uczniów, którą ukończono w 1958. W latach 1959-66 dyrektorem jest Kazimierz Kuligowski. W czasie wyżu demograficznego na pocz. lat 80 uczy się tu nawet 800 uczniów w 24 klasach: zajęcia odbywają się 6 dni w tygodniu na dwie zmiany, istnieją także klasy specjalne dla zaniedbanych dzieci robotniczych. W latach 1969-86 dyrektorem jest Mieczysław Szymoniak. W 1973 szkoła otrzymuje dzisiejszego patrona. W 1979 szkołę wyremontowano. W 1986-90 dyrektorką zostaje Krystyna Jagła, która musi borykać się z poważnymi problemami finansowymi. W latach 1990-3 dyrektorką jest Elżbieta Zalewska, która mimo kłopotów doprowadza radiowęzeł, usprawnia szkołę, a w latach 1995-7 przeprowadzono gruntowny remont szkoły. Zgodnie z Uchwałą NR96/XIV/2011 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy szkoła została zlikwidowana z dniem 31.08.2012 roku a od 01.09.2012 roku w tym samym budynku powstanie filia Szkoły Podstawowej nr 273.

Góra śmieciowa. Wysokość 144 m n.p.m.

Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)