Położenie

Dzielnice
Bielany
Osiedla
Piaski

Informacje

Dodaj treść

Gall Anonim (zm. po 1116) benedyktyn, autor najstarszej kroniki polskiej po łacinie. Nie wiadomo dokładnie, skąd pochodził - być może z Prowansji, jednak najnowsze badania wskazują na Wenecję. Na pewno związany był z kultem św. Idziego, początkowo w Saint-Gilles a potem w klasztorze St. Gilles w Somogyvárze na Węgrzech. Do Krakowa Przybył w ostatniej dekadzie XI w. i być może związał się z dworem Bolesława III Krzywoustego. Jego "Chronica Polonorum" powstała najprawdopodobniej w latach 1112-1116 na polecenie kanclerza Michała Awdańca. W swoim panegiryczno-moralizatorskim dziele przedstawił dzieje Polski od początku dynastii aż po czasy mu współczesne. Biegłość w tej dziedzinie świadczy, że prawdopodobnie nie było to jego pierwsze dzieło a także może sugerować o pochodzeniu z możnego rodu. Przydomek "Gall Anonim" nadał mu w XVI w. kronikarz Marcin Kromer.

Ciekawostki

Stan obecny:
 

Bloki osiedla Piaski. Powstały w 1970-5 wg proj. Jerzego Nowakowskiego na 50 hektarowym terenie piaszczystych wydm, na którym gdzieniegdzie stały stare, drewniane chałupy. Bloki mają 4 lub 10 pięter, jest ich ok. 60. Zamieszkało tu ponad 20.000 lokatorów.

Data nadania nazwy: 1970.05.14. 1992.06.17 jej fragment od ul. J. Kochanowskiego na południe otrzymał imię Mieczysława Niedzielskiego "Żywiciela".

KomentarzeKomentarze (0)