Opis

Piaski - niegdyś pograniczny pas Puszczy Kampinoskiej, na którym po wycince lasów pozostawały piaszczyste nieużytki. Z czasem nazwę taką przyjęło osiedle znajdujące się dziś w granicach administracyjnych Bielan.

Obszar

Teren położony w obrębie: ul. Broniewskiego, al. Armii Krajowej, ul. Powązkowska, ul. gen. Maczka, ul. Reymonta.

Lokalizacja