Położenie

Dzielnice
Bielany
Osiedla
Piaski

Informacje

Dodaj treść

Jan Kochanowski (1530-1584) jeden z największych poetów polskich. Pochodził z Sycyny, kształcił w Akademii Krakowskiej, Królewcu i Padwie. Podróżował do Włoch i Francji, później związał się z dworem Zygmunta II Augusta, zostając jego dworzaninem i jednym z sekretarzy.Prawdopodobnie w 1570 roku osiadł w Czarnolesie. O początkach jego drogi poetyckiej prawie nic nie wiadomo - wspomniana jest "Pieśń o potopie", jednak pierwszym znanym z druku dziełem jest "Epitaphium Cretcovii" z 1558 roku. Wzorował się na literaturze greckiej, łacińskiej i włoskiego renesansu a w swoich dziełach odzwierciedlił problemy polityczne i światopoglądowe drugiej połowy XVI w. Opisywał zarówno uroku otaczającej go rzeczywistości (cykl pieśni), jak bunt przeciw śmierci ("Treny"), upamiętniał wydarzenia aktualne mu wydarzenia ("Pieśń o spustoszeniu Podola przez Tatarów"), jak i historyczne ("Odprawa posłów greckich" - pierwsza polska tragedia renesansowa). Był bacznym obserwatorem życia dworskiego, którego opis przedstawił w swoich "Fraszkach", bliskie były mu również tematy religijne (hymn "Czego chcesz od nas Panie..."). Zmarł na atak serca podczas pobytu w Lublinie, wnosząc tam skargę do króla w sprawie zabójstwa swojego szwagra. Po licznych perypetiach dziś jego symboliczny grób znajduje się w kościele w Zwoleniu.
Do 1954.04.12 był patronem dzisiejszej ul. Urszuli a do 1979.01.01 ul. Józefa Czechowicza.

Ciekawostki

Ulica wytyczona pod koniec lat 60 XX w.
 

Stan obecny:

Bloki osiedla Piaski. Powstały w 1970-5 wg proj. Jerzego Nowakowskiego na 50 hektarowym terenie piaszczystych wydm, na którym gdzieniegdzie stały stare, drewniane chałupy. Bloki mają 4 lub 10 pięter, jest ich ok. 60. Zamieszkało tu ponad 20.000 lokatorów.

Nr 8: Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego.

Nr 9: Żłobek nr 17 Tęczowa Kraina.

Nr 9a: Przedszkole nr 318 Zielony Zakątek.

Nr 10: Przedszkole nr 105 Wesoła Stopiątka. Powstało w 1972 jako przedszkole szkoleniowe dla Studium Nauczycielskiego.

Nr 10a: Dom WSM. Powstał ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Ma 5 pięter.

Nr 10\12: Studnia oligoceńska.

Nr 23 - 39 (po stronie nieparzystej): Bloki Osiedla Żywiciel Pierwszej Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Powstały w 1993-5 wg proj. pracowni Majewski, Wyszyński, Hermanowicz.

Nr 45a: Blok Wardomu. 10-piętrowy.

Nr 46: w tym domu mieszkał profesor Krzysztof Groniowski (ur. 1932) - historyk specjalizujący się w czasach powstania styczniowego, wieloletni redaktor "Kwartalnika Historycznego", autor ponad 200 publikacji, z których najsłynniejszą jest opracowana wspólnie z Jerzym Skowronkiem "Historia Polski 1795-1914".

Nr 47: Blok Wardomu. 10-piętrowy.

Data nadania nazwy: 1970.05.14

KomentarzeKomentarze (0)