Położenie

Dzielnice
Bielany
Osiedla
Młociny

Informacje

Dodaj treść

Odyseja - epos grecki przypisywany Homerowi. Była to śpiewana wierszem, tzw. heksametrem, historia powrotu Odyseusza do rodzinnego domu po zakończeniu wojny trojańskiej. Powrót ten trwał 20 lat i obfitował w różne niebezpieczne przygody. Dzieło składa się z 24 ksiąg, nie jest to jednak podział oryginalny, został wprowadzony w epoce hellenistycznej przez gramatyków aleksandryjskich.

Ciekawostki

Stan obecny:


Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)