Młociny

Informacje

Młociny - niegdyś wieś książęca, która początkowo dziesięciny płaciła kościołowi w Zegrzu. Prawdopodobnie po nowym osadzeniu w XIV wieku i zwiększeniu liczby ludności stały się łakomym kąskiem dla biskupstwa poznańskiego i dopiero za sprawą księcia mazowieckiego Ziemowita III i interwencji Rzymu od 1368 roku oddawano mu wyłącznie dziesięcinę z nowo osadzonych łanów. W 1379 roku została nadana miastu Warszawa na 8 lat. W 1408 roku książę mazowiecki Janusz I Starszy nadał ją wójtowi warszawskiemu, Piotrowi Pielgrzymowi, który otworzył tu karczmę. Po wcieleniu Mazowsza do Korony znalazła się w granicach starostwa warszawskiego, stając się zwierzyńcem królewskim, gdzie polowano na żubry i tury. W 1565 roku liczyła ok. 150 ha a piętnaście lat później już podlegała parafii Wielka Wola. Całkowicie zniszczona w czasie potopu szwedzkiego, została połączona z pobliskim Burakowem w jedną ziemię dzierżawną. Ok. 1750 roku jej ówczesny dzierżawca Heinrich von Brühl pobudował tu swoją rezydencję wg projektu J. F. Knöbla z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Szymona Bogumiła Zuga (dziś ul. Muzealna 8). Na terenie parku istniała specjalna letnia scena teatralna , gdzie wystawiane przedstawienia oglądał król Stanisław August Poniatowski. Następny właściciel - Alojzy Fryderyk Brühl - w 1790 roku sprzedał ją staroście Brańskiemu M. Starzeńskiemu, który wydzierżawił ją bankowi Teppera. W XIX w. znajdowała się tu cegielnia, warzelnia łoju i karczma, dobra zaś zostały podzielone na wieś i folwark. Ok. 10 ha gruntów (z pałacem) była własnością Stanisława Rotwanda, znanego finansisty i przemysłowca warszawskiego. W 1907 roku magistrat warszawski nabył 110 ha gruntu (od głównej drogi do Wisły) i stworzył tu park Młociński a sześć lat później po drugiej stronie drogi zaczęło powstawać zaprojektowane przez Tadeusza Tołwińskiego Miasto Ogród (tzw. kolonia Nowa Warszawa), które liczyło 30 willi. Na pozostałych, rozparcelowanych już gruntach do 1925 roku powstała osada nazwana "Warszawianka". W 1934 roku rozpoczęła tu działalność przystań statków wiślanych (upamiętniona w piosence z repertuaru Jaremy Stępowskiego "Statek do Młocin"), tworząc z tych terenów ulubione letnisko warszawiaków. Podczas okupacji hitlerowskiej działało tu lotnisko Bielany (za północny zachód od dzisiejszego osiedla Wrzeciono). W 1951 roku tereny te zostały włączone w granice Warszawy.

Obszar

Teren położony w obrębie: ul. Dziwożony, ul. Pułkowa, ul. Starej Cegielni [Łomianki], ul. Estrady, ul. Dziekanowska, ul. Michaliny, wzdłuż bocznicy kolejowej dawnej Huty „Warszawa”, ul. Improwizacji, ul. Encyklopedyczna, ul. Zgrupowania AK „Kampinos", Trasa Mostu Marii Skłodowskiej-Curie, nurt Wisły.