Położenie

Dzielnice
Bielany
Osiedla
Młociny

Informacje

Dodaj treść

Są dwie postaci o tym imieniu. Anna Jagiellonka (1476-1503) - księżna pomorska. Córka Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, żona Bogusława X. Małżeństwo o charakterze typowo politycznym, wzmacniające stosunki z tym regionem.

Anna Jagiellonka (1523-1596) - królowa polska. Czwarte dziecko Zygmunta I Starego i Bony. Urodziła się na Wawelu i opuściła go dopiero na znak protestu wobec ślubu swojego brata Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną. Przybyła wówczas do Warszawy i zamieszkała w Zamku Królewskim a jej ulubionym miejscem w przyszłej stolicy stał się dwór w pobliskim Ujazdowie. który urządziła, rozbudowując zarazem otaczające go ogrody włoskie. Miasto zawdzięcza jej również ukończenie w 1575 roku budowy pierwszego mostu przez Wisłę. Znakomita poliglotka odegrała ogromna rolę polityczną podczas trzech kolejnych bezkrólewi. Szykowana na żonę dla Henryka Walezego poślubiła jego następcę - Stefana Batorego. Po wprowadzeniu na tron polski Wazów wycofała się z polityki, oddając się praktykom religijnym. Została matka chrzestną Władysława IV (syna swojego siostrzeńca, króla Zygmunta III Wazy). Zmarła w Warszawie, opatrzona świętymi sakramentami przez samego Piotra Skargę.

Spoczywa:
Kaplica Zygmuntowska na Wawelu.

Ciekawostki

Stan obecny:

Nr 1: Dworek kolonii Miasta-Ogrodu Młociny. Powstał w 1922-6 w stylu dworkowym.

Nr 2: Kamienica. Dwukondygnacyjna z lat 30 XX w.

Nr 2a: Willa ambasady Kolumbii. Z pocz. XX w.

Nr 4: Dworek kolonii Miasta-Ogrodu Młociny. Powstał w 1922-6 w stylu dworkowym. We wnęce w trójkątnym szczycie motyw winogradu i postać MB.

Nr 6: Kamieniczka. Przedwojenna.

Data nadania nazwy: nazwa jest prawdopodobnie jeszcze przedwojenna. Zachowana podczas przyłączenia tych terenów do Warszawy 1951.05.15.

KomentarzeKomentarze (0)