Położenie

Dzielnice
Bielany
Osiedla
Młociny

Informacje

Dodaj treść

Trylogia - utwór składający się z trzech niezależnych części. Najbardziej znany taki cykl to dziś niewątpliwie dzieło pióra Henryka Sienkiewicza, na które składają się książki "Ogniem i mieczem", "Potop" oraz "Pan Wołodyjowski".

Ciekawostki

Stan obecny:

Nr 2\16: Instytut Sportu. Powstał w 1977, dzieli się na 9 zakładów naukowych i zatrudnia 60 osób. Przedmiotem działania Instytutu jest: przeprowadzanie badań naukowych na rzecz sportu, zapewnienie udziału nauki w procesie przygotowania zawodników do startu w Igrzyskach Olimpijskich, opracowanie ekspertyz i wykonywanie usług dla organizacji i związków sportowych, przeprowadzenie analiz antydopingowych zgodnie z odnośnymi przepisami, projektowanie i konstrukcja urządzeń pomiarowych na rzecz sportu, certyfikacja wyrobów dla sportu i rekreacji. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu są Zakłady: Badań Antydopingowych, Biochemii, Biomechaniki, Endokrynologii, Fizjologii, Fizjologii Żywienia, Konstrukcji Urządzeń Badawczych, Psychologii Przychodnia Sportowo-Lekarska.

Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)