Położenie

Dzielnice
Bielany
Osiedla
Młociny

Informacje

Dodaj treść

Maria Ludwika de Nevers Gonzaga (1611-1667) królowa Polski od 1646, roku. Była córką Karola I, żoną dwóch polskich władców - Władysława IV (1646-1648) i Jana Kazimierza (1649-1667). W latach 1651-54 sprowadziła do Polski trzy zakony: Księży Misjonarzy, Szarytki oraz Wizytki., ufundowała im również siedziby - zespoły kościelno-klasztorne Św. Krzyża oraz Opieki Św. Józefa (oba przy Krakowskim Przedmieściu) a także klasztor na Tamce, obok którego siostry szarytki założyły dom sierot p.w. św. Kazimierza. Podczas potopu szwedzkiego samodzielnie dowodziła wojskiem, w 1661 roku założyła "Merkuriusz polski" - pierwszą gazetę w naszym kraju. Prowadziła politykę profrancuska, lecz była powszechnie nielubiana. Otaczała się znakomitymi jak na ówczesne czasy twórcami kultury (do grona bywalców jej salonu literackiego należał Jan Andrzej Morsztyn), jedna z dam dworu była zaś Maria Kazimiera późniejsza żona Jana III Sobieskiego. Zmarła w Warszawie, spoczęła na Wawelu, jednak jej serce znajduje się w kościele Opieki św. Józefa (Kościół Wizytek) przy Krakowskim Przedmieściu.

Ciekawostki

Wytyczona na pocz. lat 20 XX w. na gruntach osady Nowa Warszawa.

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
1994.01.19

Komentarze



Komentarze (0)