Praga Południe

Przewodnik PDF
Opis

Praga Południe - ogólnie: teren położony na prawym brzegu Wisły (wschodnim). Jako wieś wzmiankowana była już w 1432 roku a nazwę należy wywodzić od miejsca pierwotnie porośniętego lasem, który został wypalony (wyprażony), by móc tu uprawiać ziemię (głównie obsiewać zbożem). Prawa miejskie nadał jej 10 II 1648 roku król Władysław IV Waza a centrum miasta znajdowało się wokół ratusza (tereny Parku Praskiego i Ogrodu Zoologicznego). Już siedem lat wcześniej powstała tu jurydyka Skaryszew-Kamion a w 1764 roku Golędzinów. Podczas obrad Sejmu Wielkiego, w 1791 roku, na mocy ustawy „Prawo o miastach”, została przyłączona do Warszawy. W latach `50 XX w. tereny miasta po tej stronie miasta podzielono na dwie dzielnice: Północną (na północ od linii kolejowej do Mińska Mazowieckiego) i Południową (do której w 1957 roku przyłączono Rembertów). W 2003 roku z obu dużych dzielnic wydzielono mniejsze (na obrzeżach) i te stanowią obecnie centralny punkt.

Obszar

Teren położony w obrębie: linia kolejowa ze stacją Warszawa-Wschodnia począwszy od Mostu Średnicowego (fragmentarycznie wzdłuż ul. Zabranieckiej i ul. Gwarków), wschodnia granica Zakładu Karnego, północno-wschodnia granica rezerwatu Olszynka Grochowska, ul. Marsa, Trasa Siekierkowska (wzdłuż Kanału Nowa Ulga), nurt Wisły.

Powierzchnia dzielnicy wynosi 22, 4 km2

Lokalizacja
Ulice w danej dzielnicy (345)