Położenie

Dzielnice
Praga Południe
Osiedla
Grochów

Informacje

Dodaj treść

Są dwie postaci o tym imieniu.
Ludwik Mycielski (między 1796 a 1799-1831) - oficer. Przyszedł na świat w Kobylempolu, stanowiącym dziś jedną z poznańskich dzielnic. Wraz z bratem bliźniakiem wyjechał do Metz, gdzie kształcił się w miejscowym liceum. Kontynuując tradycje rodzinną wstąpił do wojska (4. Pułku Piechoty Liniowej armii Królestwa Polskiego ), wsławiając się podczas kampanii rosyjskiej w 1812 roku. W 1817 roku - ze względu na zły stan zdrowia - przeszedł do cywila i osiadł w swoich dobrach Gorzyce pod Kościanem, wprowadzając nowoczesne - jak na ówczesne możliwości - metody rolnicze. Kilka lat później w niedalekich Wydawach stworzył jeden z najważniejszych ośrodków polskich w Wielkim Księstwie Poznańskim. Na wieść o wybuchu powstania listopadowego przybył do Warszawy. Wsławił się podczas bitwy pod Wawrem (17 II 1831), poległ osiem dni później w czasie bitwy pod Olszynką Grochowską.
 

Ludwik hrabia Mycielski (1837-1863) - ziemianin. Pochodził z Chocieszewic, kształcił we Wrocławiu, po czym wstąpił do kawalerii pruskiej, w której dosłużył się stopnia podporucznika. Po odejściu do cywila osiadł w Smogorzewie niedaleko Koźmina. Podczas powstania styczniowego - mianowany rotmistrzem - odpowiedzialny był za organizację kawalerii. Był jednym ze współpracowników Mariana Langiewicza, wsławił się w czasie bitew pod Chrobrzem oraz Grochowiskami. Próbował przedostać się wraz z liczącym ok. 100 żołnierzy oddziałem do Królestwa Polskiego, jednak jego misja zakończyła się niepowodzeniem. Poległ w czasie bitwy pod Bojanówką niedaleko Chełma.

Ciekawostki

Stan obecny:
 
 Bloki osiedla Grochów II. Powstawały pod koniec lat ’40 XX w. wg proj. Jana Klewina i Zbigniewa Pawlaka.

Nr 20: swoją siedzibę miał tu niegdyś Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer. Przeniesiony został do budynku pod nr 21.

Nr 21: swoją siedzibę miał tu niegdyś Urząd Skarbowy Warszawa - Praga. Dziś znajduje się tu przeniesiony z budynku nr 20 Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer.
 
 Data nadania nazwy: 1921.07.05

KomentarzeKomentarze (0)