Gocław

Informacje

Gocław (zwany też Gościesławem) - wieś założona prawdopodobnie w IX w. przez Gocława, wzmiankowana już w 1155 roku jako własność - z tzw. klucza skaryszewskiego - biskupstwa płockiego. Pod koniec XVI w. wchodziła w skład dóbr Kamion. W dniach 28-30 VII 1656 roku na jej terenie rozegrała się bitwa z wojskami szwedzkimi, została wówczas doszczętnie zniszczona. Powoli odbudowywana, w czasach stanisławowskich liczyła aż 17 domów i od 1780 roku była własnością króla, który odstąpił ją swojemu bratankowi, podskarbiemu litewskiemu Stanisławowi Poniatowskiemu. Po III rozbiorze Polski "upaństwowiona" weszła w skład tzw. Ekonomii Warszawskiej. Administracyjnie należała do gminy Wawer, parafii Praga. Na przełomie XVIII i XIX w. z jej północno-wschodnich krańców wydzielono wieś Gocławek. Istniała tu również niewielka Kępa Gocławska. Na piaszczystych i sapowatych gruntach (1523 morgi brandenburskie czyli ok. 380ha) było ok. 40 domów (tzw. dymów) i mieszkało tu nieco ponad 150 osób. Do 1912 roku liczba ludności potroiła się a cztery lata później tereny te zostały włączone do Warszawy. Z racji zbyt słabych gleb dla potrzeb rolnictwa, ale za to równych, teren ten upatrzyli sobie lotnicy i tuż przed wybuchem wojny powstały tu warsztaty lotnicze. W 1946 roku powstało tu lotnisko sportowe Aeroklubu Warszawskiego, działające przez 30 lat. Pod koniec lat `70 rozpoczęto tu budowę osiedli mieszkaniowych - najpierw powstał Orlik, później Jantar i Wilga, najpóźniej zaś Iskra. Osiedle Wilga jest nadal rozbudowywane w kierunku ul. Perkuna. Nazwy osiedlowych ulic - wytyczanych czasami bez przypisanych im adresów, przez co przy porządkowaniu osiedla likwidowane - nawiązują do lotniczej przeszłości.

Obszar

Teren położony w obrębie: ul. Ostrobramska, planowana Al. Tysiąclecia (wschodnia granica działek przy Jeziorku Gocławskim, linia dawnego Wału Gocławskiego), nurt Wisły, Trasa Siekierkowska (wzdłuż Kanału Nowa Ulga).