Położenie

Dzielnice
Praga Południe
Osiedla
Grochów Saska Kępa

Informacje

Dodaj treść

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej - państwo w Ameryce Północnej, ze stolicą w mieście Waszyngton. Niepodległe od 4 VII 1776 roku (uznanie tego faktu dopiero siedem lat później), z Konstytucją obowiązującą od 4 III 1789 roku. Nazwa nadana na pamiątkę odzyskania niepodległości przez Polskę, w czym kraj ten miały duży udział.

Ciekawostki

Stan obecny:
 
 Pomnik gen. Zygmunta Belinga. Jest to wykonana z białego, rosyjskiego marmuru Kojełga, postać w mundurze z lornetką. Na przedzie cokołu mieści się orzeł bez korony i napis Generał Broni Zygmunt Berling 1896  1980. Pomnik wykonał Kazimierz Danilewicz, a odsłonięto go w 1985. Generał był współorganizatorem 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki i dowódcą 1. Armii Polskiej w ZSRR i 1. Armii WP. Pomnik zwrócony jest w kierunku Przyczółka Czerniakowskiego, gdzie jego oddziały dokonały w nocy z 15 na 16 .09 1944 desantu na pomoc powstańcom. Zginęło wtedy ponad 3 tys. żołnierzy. Wisła była czerwona od krwi. Co roku, na urodziny generała, gromadzą się pod pomnikiem kombatanci 1. Dywizji Piechoty. Jednak Berling to postać kontrowersyjna, gdyż po dostaniu się do łagru w Starobielsku zadeklarował współpracę z NKWD, aby zrobić z Polski 17. republikę ZSRR. W związku z tym pomnik często jest niszczony przez wandali: np. 06.05.1999 namazano mu na plecach napis KGB, a lewą dłoń pomalowano czerwoną farbą. Poza tym, pomnika nie ma nawet w ewidencji miasta i nikt się nim nie opiekuje.
 Nr 16: Blok Osiedla Oszczędzających Towarzystwa Budowy Mieszkań. Powstał w 1965 roku wg proj. Tadeusza Orgelbranda i Witolda Piaseckiego z układem urbanistycznym Witolda Piaseckiego, Józefa Kuleszy i Romualda Weldera. Mieszkała tu Magdalena Abakanowicz (ur. 1930), plastyczka, twórczyni reliefów i monumentalnych form trójwymiarowych.
 Nr 18: Blok Osiedla Oszczędzających Towarzystwa Budowy Mieszkań. Powstał w 1965 roku wg proj. Tadeusza Orgelbranda i Witolda Piaseckiego z układem urbanistycznym Witolda Piaseckiego, Józefa Kuleszy i Romualda Weldera. W latach 1965-1979 mieszkał tu i tworzył Zbigniew Turski (1908-1979) - kompozytor, zdobywca złotego medalu w konkursie sztuki XIV Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 1948 roku. Jego sąsiadem byłAndrzej Markowski (1924-1986) -kompozytor, dyrygent Filharmonii Narodowej, twórca festiwalu "Wratislavia Cantas". Sylwetki obu Panów przypominają tablice pamiątkowe na szczytowej ścianie budynku.
 Nr 20: Blok Osiedla Oszczędzających Towarzystwa Budowy Mieszkań. Powstał w 1965 roku wg proj. Tadeusza Orgelbranda i Witolda Piaseckiego z układem urbanistycznym Witolda Piaseckiego, Józefa Kuleszy i Romualda Weldera.

Nr 20 A: Pawilon handlowy. Powstał w 1965 roku wg proj. Tadeusza Orgelbranda i Witolda Piaseckiego z układem urbanistycznym Witolda Piaseckiego, Józefa Kuleszy i Romualda Weldera.
 
 Nr 20 B: Blok Osiedla Oszczędzających Towarzystwa Budowy Mieszkań. Powstał w 1965 roku wg proj. Tadeusza Orgelbranda i Witolda Piaseckiego z układem urbanistycznym Witolda Piaseckiego, Józefa Kuleszy i Romualda Weldera. Mieszkał tu Jan Banucha (1934-2008) - scenograf i kostiumograf teatralny i filmowy (m.in. do filmu "Lotna" w reż. A. Wajdy). Współpracował z wieloma teatrami w całym kraju a w stolicy m.in. z STS-em, Rozmaitości, Współczesnym, Powszechnym, Dramatycznym i Ateneum.
 Nr 24: Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej. Patronka ZS od 2002
Technikum Łączności Nr 1 im. Prof. Janusza Groszkowskiego. Szkoła Techniczna założona została w 1921 jako pierwsza tego typu placówka w Polsce. Uczęszczało tam 25 uczniów a jej siedziba była na Miodowej 22, potem na pl. Powstańców Warszawy 10. W latach 1932-9 zajęcia odbywały się na Nowogrodzkiej; w 1937 szkoła nosiła nazwę Państwowe Liceum Telekomunikacyjne. W czasie okupacji szkoła kontynuowała tajne nauczanie, a dwóch uczniów szkoły, Zbyszek Gęsicki i Bronek Hellwig zginęli w czasie zamachu na Kutscherę. Szkoła wznowiła działalność już w 1945, a w 1954 utworzono Technikum Łączności nr 1, po czym w 1959 przeniesiono się na Poznańską. Od 1963 szkoła działa w obecnym budynku. Od 1972 szkoła działała jako Zespół Szkół Łączności. W 1968 organizowano tu klasy sportowe: uczęszczali do nich m.in. Jacek Wszoła, Tomasz Jędrusik, Kajetan Broniewski... Od 1983 szkoła nosi imię patrona.
XCVI Liceum Ogólnokształcące im. A. Osieckiej. Powstało w 1995, z patronką od 1998.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 55.
Szkoła Policealna nr 18.

Nr 26: Blok mieszkalny. Dziesięciopiętrowy, powstał ok. 1970 roku.

Nr 26 A: Pawilon handlowy. Popularnie zwany "Latawiec" o działającej tu niegdyś kawiarni. 
Na trwaniku przed budynkiem w wysokich tujach ukryta rzeźba - akt leżący (autor: Elżbieta Pietras - rok 1980) a na sąsiednim trawniku - "Matka Ziemia" (autor: Ryszard Wojciechowski - rok 1979). 
 Nr 27: Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego. Szkoła powstała w 1945 przy Saskiej 103, gdzie lekcje odbywały się popołudniu, bo rano budynek zajmowała SP 173. Po jakimś czasie szkołę przeniesiono na Zwycięzców 36 do nieistniejącego już dziś baraku. Nie było miejsca, lekcje odbywały się na korytarzach, w różnych kątach sal, na powietrzu; brakowało nawet krzeseł. W 1948 zatwierdzono patrona szkoły. W związku z tym, że w 5 salach uczyło się ok. 1000 uczniów, wreszcie w 1963 szkołę przeniesiono na Saską 59. Uczniowie na własnych plecach przenosili sprzęt i ławki. W tym samym roku szkoła otrzymała nowy budynek, który zajmuje do dziś. Od 1979 szkoła opiekuje się symbolicznym grobem prezydenta na Powązkach. W 1988 w szkole stanęło popiersie Starzyńskiego, wykonane przez Henryka Tarkowskiego, stoi do dziś na I piętrze. W 1990 Janusz Wilden z Saskiej Kępy przekazał szkole wszystkie swoje obrazy i rzeźby, a w 1993 Bohdan Chmielewski wykonał dla szkoły płaskorzeźbę Starzyńskiego. 
Pomnik Stefana Starzyńskiego. Zaprojektowany przez Ludwikę Kraskowską-Nitschową został odsłonięty w Ogrodzie Saskim 16.01.1984 roku. Przeniesiony w obecne miejsce 15.09.2008 roku.
 Nr 34: Blok MSM Nowy Dom 82. Powstał w 2002-5 wg proj. Krystyny i Krzysztofa Tryboń, Ewy Wieruckiej-Lipki, Jakuba Szatkowskiego i Pawła Zawadzkiego. 467 mieszkań.

róg ul. Kinowej: krzyż przydrożny.

nr 55: Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników. Wzniesione tuż obok kapliczki z 1829 roku, teren wokół której podczas powstania listopadowego był prawdopodobnie miejscem pochówku poległych żołnierzy. 28 X 1987 roku Sekretarz Episkopatu Polski ks. Arcybiskup Bronisław Dąbrowski poświęcił powstałą tu prowizoryczną kaplicę a 1 XII Prymas Polski ks. Kardynał Józef Glemp nadał jej Tytuł. Parafia została erygowana 15 III 1988 roku, gmach kościoła powstał w latach 1989-1996.
 Nr 59: Biurowiec. Powstał wg proj. Rafała Szczepańskiego.
 Nr 61a: Blue Point. Biurowiec powstał w 2002 dla firmy Pezetel Developments. Projektantem był Wojciech Jankowski. Budynek ma 17 pięter i 65 m. wysokości. Mieszczą się tu biura m.in. Pramerica Financial, Otwarty Fundusz Inwestycyjny Polsatu i inne...
Głaz z tablicą. Poświęcony oddziałom grenadierów: Legionom Polskim 1797-1800, oddziałom Księstwa Warszawskiego, powstania listopadowego i II wojny światowej. 
Rzeźba. Leżący akt z 1980 wykonany przez Elżbietę Pietras.
Matka Ziemia. Rzeźba Ryszarda Wojciechowskiego z 1979.
 
 Data nadania nazwy: ok. 1930 roku

KomentarzeKomentarze (0)