Położenie

Dzielnice
Praga Południe
Osiedla
Olszynka Grochowska

Informacje

Dodaj treść

Łęg - podmokła łąka porośnięta krzewami (często wikliną) lub też rosnący na takim terenie liściasty las o gęstym poszyciu. Nazwa określała zapewne granicę zabudowy i charakteryzowała znajdujące się dalej tereny. Załęże to również nazwa wsi szlacheckiej położonej tuż nad Wisłą, dla której w 1474 roku jej ówczesny właściciel Jakub z Gołymina uzyskał prawa chełmińskie. W XVI wieku należała do rodziny Załęskich a jej powierzchnia nie przekraczała 17 ha (1 łan). Całkowicie zniszczona podczas potopu szwedzkiego (1655-56) nigdy nie została zasiedlona a jej tereny z czasem wchłonął pobliski Golędzinów.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:

1996.10.21 jej odcinkowi między ul. Grochowską a ul. Boremlowską nadano imię księdza Jana Sztuki.

KomentarzeKomentarze (0)