Olszynka Grochowska

Informacje

Olszynka Grochowska – las położony na północno-wschodnich obrzeżach Grochowa, miejsce krwawej bitwy z wojskami rosyjskimi, stoczonej tu podczas powstania listopadowego, 25 II 1831 roku. W 1916 roku, wraz z Grochowem i okolicznymi wsiami został włączony w granice Warszawy.

Obszar

Teren położony w obrębie: północno-wschodnia granica rezerwatu Olszynka Grochowska, wschodnia granica Zakładu Karnego, linia kolejowa wzdłuż ul. Gwarków i ul. Zabranieckiej do przejazdów na wysokości ul. Podskarbińskiej, linia kolejowa ze stacją Warszawa-Olszynka Grochowska wzdłuż ul. Makowskiej, południowo-zachodnia granica rezerwatu Olszynka Grochowska do ul. Torowej.