Położenie

Dzielnice
Praga Południe
Osiedla
Olszynka Grochowska

Informacje

Dodaj treść

Jan Flaziński (1932-2001) - ksiądz katolicki, prałat, kanonik Kapituły Katedralnej, kapelan honorowy Jego Świątobliwości. Pochodził z Ratyńca Nowego na Podlasiu, studiował w Warszawskim Seminarium Duchownym, święcenia kapłańskie otrzymał w 1957 roku. W Warszawie służył początkowo w wilanowskiej parafii św. Anny, później zaś w parafii Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim, gdzie jako wikariusz rozpoczął pracę z młodzieżą. W 1972 roku znalazł się w parafii p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła przy ul. Kobielskiej. Z racji trudnych warunków początkowo Msze św. celebrowane były równocześnie w trzech kaplicach, jednak mimo licznych przeszkód ze strony władz komunistycznych doprowadził do wybudowania obecnego budynku kościelnego i stworzenia jednej z największych parafii w Warszawie (zgodę na budowę uzyskał dopiero w 1976 roku - 28 lat po erygowaniu świątyni - kamień węgielny wmurował 27 V 1978 roku kardynał Stefan Wyszyński). Sprowadził też z Kalkuty na Grochów zgromadzenie sióstr Misjonarek Miłości. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w Szpitalu Grochowskim.

Ciekawostki

Uliczka przy zachodnim brzegu parafii p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
2008.08.28 (na wniosek niezależnego radnego dzielnicy Adama Jaworskiego i grupy mieszkańców Grochowa).

KomentarzeKomentarze (0)