Położenie

Dzielnice
Praga Południe
Osiedla
Olszynka Grochowska

Informacje

Dodaj treść

Była to jedyna szeroka ulica na tym terenie. 
Do 1949.03.26 tak nazywała się dzisiejsza ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego a do 1960.05.05 ul. Konewki.

Ciekawostki

Ulica powstała na terenie osady Wygoda z XVIII w., kolonii, jaka obrosła karczmę o tej nazwie. Mieszkańcy uprawiali ziemię i obsługiwali podróżnych. W 1827 stało tu 5 gospodarstw i żyło 42 mieszkańców. W 1877 wieś należała do Osterloffa, właściciela dóbr Gocławek, mieściła 5 gospodarstw i 77 mieszkańców. W 1905 mieszkało tu już 112 osób w 8 gospodarstwach. W czasach międzywojnia Wygoda stała się letniskiem. W 1951 przyłączona do Warszawy.
 
 Stan obecny:

                 REZERWAT OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ: 

Wytyczony został w lasku, w którym 25.02.1831 rozegrała się bitwa o Olszynkę Grochowską, gdzie poległ gen. Żymirski. 40 tys. polskich żołnierzy bohatersko zatrzymało 60-tysięczną armię rosyjską u wrót Warszawy. Mieszkańcy otaczali sentymentem szczególnie jedno z drzew, olchę z tabliczką Jestem jedyną już wnuczką bohaterów z 1831 r. Mam w sobie krew praojców, którzy tu padli. Ludzie, nie rańcie mnie! Dajcie żyć jeszcze radością, że Polska wolna! I choć ostatnia olcha z tamtego czasu uschła w 1935, po wojnie założono rezerwat, choć już w 1936 zaczęto sadzić nowe drzewa. Planowano urządzić tu także mauzoleum, ale plany pokrzyżowała II wojna, mimo iż wykupiono już nawet grunt w tym celu. W 1983 założono tu rezerwat przyrodniczo-historyczny. Dziś park ma 56,35 ha 
 
Pomnik Bohaterów Olszynki Grochowskiej.Mieści się niedaleko ul. Szerokiej, między ul. Traczy i Oraczy. W 1916 ustawiono tu drewniany krzyż, który później zastąpiono metalowym, ułożono kamień i dodano tablice z piaskowca. Pomnik odsłonięto i poświęcono 13.07.1916. Na jednej z tablic napis brzmi: Przechodniu powiedz współbraciom, że walczyliśmy mężnie i umieraliśmy bez trwogi, ale z troską w sercu o losy Polski, losy przyszłych pokoleń  o Wasze losy. Ku czci bohaterów Olszynki Grochowskiej poległych 25.02.1831. Napis na drugiej, z 1936, brzmi Tablicę tę wmurowano z okazji 105. rocznicy bitwy, w 1936. Kolejna tablica to napis: Krwawy posiew na polach Grochowa, przeradzający się w potężny prąd siły odrodzeńczej Narodu w naszym pokoleniu wyda plon niepodległości Ojczyzny. Ku czci poległych w 1831 Bohaterskich Obrońców Ojczyzny Zrzeszenie Własności Nieruchomości Koła Grochów 1937. Przy okazji tej ostatniej tablicy, dokonano również poświęcenia pomnika-grobu ze znalezionymi podczas melioracji szczątków żołnierzy z 1831.
 
 Data nadania nazwy:

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)