Położenie

Dzielnice
Praga Południe
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Kirasjer - żołnierz XVI - i XVII-wiecznej ciężkiej jazdy (pierwowzorem byli kopijnicy), okryty pancerzem z blachy (nazwa formacji pochodzi od stalowych kirysów chroniących pierś) i stosujący taktykę ostrzału z pistoletów, skałkówki lub karabinku zwaną karakolem. Dodatkowym uzbrojeniem był również pałasz albo szpada. Z czasem stał się członkiem uprzywilejowanej formacji należącej do specjalnych pułków gwardyjskich, będąc zwolnionym z wielu obowiązkowych elementów służby. W czasach Księstwa Warszawskiego istniał jedyny, 14. Pułk Jazdy, w którym służyli tacy żołnierze. Najdłużej służyli we Francji - do 1914 roku.

Ciekawostki

Nazwa nadana po wojnie jako uzupełnienie nazw rodzajów wojsk, związanych z Bitwą Grochowską. Jednak w bitwie tej kirasjerów polskich nie było. Za to miała miejsce szarża kirasjerów rosyjski (lwów paryskich) wzdłuż drogi brzeskiej (ul. Grochowskiej, aż do Żelaznego Słupa). (podziękowania dla p. R. Wodzickiego).

Stan obecny:

Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)